Nummõr' 100
Jürikuu 11. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Räpinläisi murõ – tsolgit jõgi
 • Uudissõ
   
 • Preemiä Kama Kaido mängmise iist
 •  
 • Sännä mõisan peeti Adsoni päivä
 • Elo
   
 • Haanimiis «Väljalennuga» Egiptusõn
 •  
 • Alevi Silver: ilma autolda saa, huumorilda om rassõmb!
 • Märgotus
   
 • Mulgi ja seto läävä iist är
 •  
 • 100. Uma Leht: midä arvasõ tuntu inemise Umast Lehest?
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Preemiä Kama Kaido mängmise iist
   
  Laube Kadri
    
   
  «Väidsetüü» jääs Kamalõ – Toropi Piitre (hääd kätt) nakkas Kama Kaido rollin madrussõ hammast opõriirmä. 
    
  Mõnistõ kandi nuurmiis Toropi Piitre (18) sai nädälitagutsõl nuuri näütemängutegejide Varstu Lõunafestivalil preemiä – tä mänge Kama Kaidot tükün «Ümbreilmareis».

  Toropi Piitre jäi päältkaejilõ ja hindajidõ «Akadeemialõ» miilde uma kodudsõ võru keelega. Kittä sai ka «Lennuki» kapten, peris-elun Varstu Keskkooli direktor Mändmetsa Maido, kiä oll’ saarõ keele selges opnu.

  Pruuli Tiidu ja Kama Kaido reisikirju perrä tettü ja Tätte Jaani laulõga «Ümbreilmareisi» säädse vällä Mändmetsa Lea.

  Toropi Piitre om kodukandin kõva uma keele ja meele hoitja: minevaasta oll’ tä ainukõnõ keskkoolipoiss, kiä kirot’ jutuvõistlusõlõ «Mino Võromaa» ja sai uma jahimehejutu iist ka avvuhinna. Piitre avit’ Varstu Lõunafestivalil ka kirämehel Contral võrukeelidse jutuga pääväkavva kuun hoita.

  Varstu Lõunafestivali kombõ alust’ Varstu nuuriklubi Kõgõkogo. 1. ja 2. mahlakuu pääväl peetü festivalilõ tull’ nuuri näütlejit Saarõmaalt, Rakverest ja muialt.

  Kats päivä olli tihtsäle täüs: tetti tiatrit, vihuti polkat ja reilendrit, kaeti üükinnu. Tiatritükke hinnas’ «Akadeemia» iinotsan Vaariku Andrusõga.

  Festivali edimädse päävä lõpõt’ Kalda Indreku ja Lunge Toomasõ kontsõrt, pühäpäävä hummogu laul’ herätüses seto nuuri kuur Tsibihärbläseq.
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!