Nummõr' 100
Jürikuu 11. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Räpinläisi murõ – tsolgit jõgi
 • Uudissõ
   
 • Preemiä Kama Kaido mängmise iist
 •  
 • Sännä mõisan peeti Adsoni päivä
 • Elo
   
 • Haanimiis «Väljalennuga» Egiptusõn
 •  
 • Alevi Silver: ilma autolda saa, huumorilda om rassõmb!
 • Märgotus
   
 • Mulgi ja seto läävä iist är
 •  
 • 100. Uma Leht: midä arvasõ tuntu inemise Umast Lehest?
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Ilm
   
  Mahlakuu tege vigurit
   
  Bergmanni Karl, ilmavana
   
  Täüskuust (13.04) nikani ku jüripääväni või minnä lämmämbäs. A um uuta külmi öid.

  Edesi nikani ku kuu lõpuni või minnä mõnõs pääväs peris lämmäs ja mõnõl puul või parralt vihma tulla. Luudus või minnä joba kotussidõ peris rohilidsõs.

  Keväjä algus es näütä ka kõgõ parõmbat lämmäsminekit. Um parralt tuuli ja nuu umma kimmähe häste külmä. Nii et midägi peris kuldsõt ka mahlakuul uuta olõ-i.

  Piäsi tulõma peris kõrralik aprill kõigi viguridõga, mis tä mõist meile vällä märki.

   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!