Nummõr' 52
Piimäkuu 8. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kahrõ om mano tulnu
 •  
 • Tsirgulaadal nõvvõti kõgõ inämb kalkunit ja kirivit kannu
 •  
 • Mulgi saiva lugõmigu
 • Elo
   
 • Huvilidsõ herätäse kogonivanna viläsorti
 •  
 • Ravvatüümiis' ehit' sannasuurudsõ kündlemassina
 • Märgotus
   
 • Kauri Kadi: mi rahva jaos jääs jaanipäiv laada varjo
 •  
 • Käsitüüpisiläne veren
 • Kirä
  Aholämmi
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
  Lämmi iks tulõ
   
   
    
  Bergmanni Karl, ilmavana
   
  Jaanikuu algus või olla jaih, om uuta üükülmi, mõnõl puul pikset ja räüssä, kuu viimädse veerändi ümbre lätt ilm tsipakõnõ lämmämbäs. Suvõ alostusõ aigu piäs minemä peris äkki lämmäs.

  Nikani ku suvõ algusõni um tuu' iks külm. Nii võidupühä ku jaanipäävä või mõnõl puul sata vihma, kon inämb, kon vähämb.
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Umakultuur´, midä Võromaa om mõistnu hoita ja arõnda, tege mi kultuuripilti rikkambas.»

  Kultuuriministri Paeti Urmas latsi kirätöie kogomigu «Mino Võromaa» ettenäütämisel
   
     
   Uma Lehe sõbõr!