Nummõr' 99
Paastukuu 28. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kanepi kopamehe saiva naftavarga kätte
 •  
 • Ristipuiõ näütüs Võrol
 •  
 • Oravil käve pangabuss
 •  
 • «Kodu keset linna» autor juuri man Urvastõn.
 •  
 • Sugupuu-uurja tei Võromaa osakunna
 • Elo
   
 • Näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Nuuri miihi laulukooril olõ-i kullõjist puudus
 •  
 • Kolepil olli lustligu näütemängu
 • Märgotus
   
 • Kihõlkund - mi elo- ja aolugu
 •  
 • Folkfesti külälise: perimüsmuusiga jääs alalõ ja tegejit tulõ mano!
 • Perämäne külg
   
   
   
   
  Folkfesti külälise: perimüsmuusiga jääs alalõ ja tegejit tulõ mano!
   
  Puulpäävä, 18. paastukuu pääväl oll’ Põlvan Folkfest. Ma lätsi kah sinnä, naksi mõnõl põnõval inemisel kuvvõhõlma ja küsse mõnõ küsümise.

  1. Määnest luku mängseti, mille seo lugu ja kuis taa pruuvõn muutu? 2. Midä arvati Põlva Folkfestist? 3. Mis saa perimüsmuusigast tulõvigun?
   
  Kalkuni Mari Tarto andsamblist Marr (pääpreemiä)
   
  1. Lugu oll’ «Mehetapja», minka mi tahtsõ näüdädä, et prõlla inemise mõtlõsõ, et regilaulun olõ-õs määnestki loogikat, vanarahvas mõtõl’ kõik vällä, a om loogika ja viil määne. Puultõist aastakka tagasi tulli mõttõ, kuis tetä, sõs pannimi suuhelü (soohääled) ka mano. Kõgõ tähtsämb oll’ tuu, et õkva seo lugu om sääne, kohe om hää sisse minnä.

  2. Miildüs, et egä aasta omma vahtsõ ülesandõ. Kõgõ parõmb om iks tuu, et omma sõbraligu inemise, hää kõrraldaja ja pall’o põnõvit mõttit.

  3. Perimüsmuusiga kasus ja kasus. Üts tunnõt viiemeistri (helilooja) om ütelnü, et muusigan olõ-i arõngut, muusigan om muutuminõ.

  Esi maiõ perimüsmuusiga kokkopandminõ olõ-i halv, tuu või viiä as’ani, et mindäs tagasi ehtsä mano.
   
  Raska Katariin Villändi andsamblist Kakrka (eripreemiä)
   
  1. Mi lugu om kokko pant katõst luust – Lopõ Valtsist ja umaloomingust. Pruuvõn oll’ sääne aig, ku esi läät luu sisse, sa ei mängi luku, a lugu mäng sinno.

  2. Hää om, et noorõ esinese ja viil parõmb om, et julõtas vällä tulla. Seo aasta ull’uisi olõ-i, et tuldas raha peräst. Neo, kiä esinese, esi ka mängvä säänest muusigat ja näile miildüs taa.

  3. Ku noorõmbidõ ja vanõmbidõ kokkosaamisõ edesi läävä, sõs saa mõõtu võtta ja seo kõik lätt laembas. Tuu om hää, ku võetas midägi tõistõ rahvidõ muusigast. Ku pillimehe esi uskva ja näile miildüs, sõs om seo näide jaos õigõ ja päältkaejidõ jaos viil parõmb.
   
  Pustoviti Max Ukraina Kulikovka muusigakoolist
   
  1. Luu päälkiri võisi võro keelen olla «Võeh, kon om hopõn». Seo om armastuslaul ja hopõn piät ts’urakõsõlõ tuuma ilosa näio, a lugu lõpõs iks hallõlt. Ma esi säi taa ja seo om osa mu albumist. Ma esi arva, et seo om mu kõgõ parõmb lugu.

  2. Ma olõ edimäst kõrda Eestin ja edimäst kõrda Folkfestil, a ma arva kõgõst õnnõ hääd. Esierälidselt miildüs kõrraldaminõ, a tulõvigun võisi seo festival professionaalsõs muutuda.

  3. Perimüsmuusiga jääs kõgõ elämä, seo om muusiga nii vannolõ ku noorilõ. Ma esi arva, et võisi rohkõmb olla elektrilist hellü. Prõlla om perimüsmuusigan kats suunda – vana ja vahtsõnõ – säet. Tulõva aasta näütäse, mis noist katõst tsihist saa.
   
  Vabarna Jalmar, Linnuse Artur andsamblist Zetod (päältkaejidõ preemiä)
   
  1. Mängemi luu «Rikas ja vaenõ», selle et seo oll’ kõgõ sobivamb. Ega seto olõ-i kõgõ rikka olnu, vaesusõn om ka hää ellä, piä-i hindäle jo Peugeot 406-t ostma. Pruuvõ kottalõ ütlesi nii pall’o, et lugu muutu munast kanas.

  2. Üritüs om hää, saa süvvä, kõrraldus ka hää.

  3.Perimüsmuusiga jääs alalõ. Kimmähe om midägi nii vahtsõt ku ka vanna. Perimüsmuusiga säädmine olõ-i viil ärtsurkminõ.
   
  Visnapuu Mait Võro andsamblist Fibrill (Rohelise Meedia preemiä)
   
  1. Mi lugu oll’ «Haanimiis», a Contra sõnnu pääle. Seo om sääne hää lugu ja Võromaalt peri.

  Suvõl kävemi Pindmaa ehk Haanjamehe man tüül ja eks tuu ka mõot’ luu valimist. Märgoti, et võta üte Haani mehe ka lava pääle, a tuu taha-es tulla, ütel’, et seo laul om hoobis Kasaritsa miihi tett ja om mõtõld haanimiihi narrmisõs.

  2. Hää om tuu, et saa süvvä ja priilt Metsatölli kullõlda.

  3. Arva, et perimüsmuusiga saa tunnõtumbas ja viie aastaga peräst om sama pall’o andsamblit ku Iirimaal. Sääl om säändsit andsamblit liiga pall’o, a Eestin om tuu tulõvik.
   
  Tammõ Tarmõ, Põlva liinapää
   
  Kas seo Folkfest läts’ kõrda?

  Muidoki, kimmähe, egä aasta lätt parõmbas.

  Kas üritüs miildü?

  Väega miildü. Esieränis tuu, et pall’o vahtsit ülesastjit om ja pall’o vaiva om ka nättü. Hää om kaia, kuis vana ja noorõ üten mängvä. Esi olõ õks uma maakunna andsambli Zetodõ puult.

  Kuna ettevõtminõ rahvidõvaihõlidsõs lätt?

  Arva, et ei lää. Ku lätt, sõs kaotas uma tsihi ära. A ku tõsõ riigi om nõun taa peräst eesti keele är opma, sõs.... (naard)

  Kas päältkaejit om küländ pall’o?

  Egä aasta om rohkõmb. Tuu näütäs, et üritüs või laembas minnä.

  Folkfestil käve Kesoneni Helena
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!