Nummõr' 99
Paastukuu 28. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kanepi kopamehe saiva naftavarga kätte
 •  
 • Ristipuiõ näütüs Võrol
 •  
 • Oravil käve pangabuss
 •  
 • «Kodu keset linna» autor juuri man Urvastõn.
 •  
 • Sugupuu-uurja tei Võromaa osakunna
 • Elo
   
 • Näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Nuuri miihi laulukooril olõ-i kullõjist puudus
 •  
 • Kolepil olli lustligu näütemängu
 • Märgotus
   
 • Kihõlkund - mi elo- ja aolugu
 •  
 • Folkfesti külälise: perimüsmuusiga jääs alalõ ja tegejit tulõ mano!
 • Perämäne külg
   
   
   
   
  Nuuri miihi laulukooril olõ-i kullõjist puudus
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
   
   
  Kukki parhilla laul Põlva maakunna nuuri miihi kuur läti keelen rohkõmb ku võro keelen, lubasõ nä ummi laulõ inämb opma naada. 5. mahlakuu pääväl saa nuuri laulumiihi kuulda-nätä Parksepä raamadukogo juubõlil.

  Prüki Into (26) ja Jõgi Riivo (18) kõnõlõsõ, et hää seltskund om päämine, miä näid laulma utsitas. Into tüütäs Ihamarun papivabrikun ja Riivo opp Põlva ütisgümnaasiumi 12. klassin.

  Intol om meelen üts aastidõtagonõ Peri koolimajan peet laagri inne Puula minekit. «No toda jorotamist ja mauramist! Pääle tuud laagrit oll’ helü perätümält kaonu. A noid laulõ, midä tuukõrd Poolan laulõmi, või ma täämbädseni pümmest pääst laskõ!» tulõtas Into viis aastakka tegutsõnu koori põnõvampi olõngit miilde.

  Seoniaoni olõ-i kooril kullõjist puudus olnu. «Inemiisile miildüs rohkõmb, ku mehe omma lava pääl. Kavva sa iks tuud naisikuuri kullõt!» ütles Into nal’aga. Tütrigu ei põlõ kah nuurimiihi laulmist. «Õks eletäs üten, eski näppu visatas,» kõnõlõsõ poisi.

  Edimäidsil aastil oll’ seldsielo väega tähtsä, pido es taha lõppõ. No om edimäne asi tüü ja koori edesiminek, tulõ vällä koorijuhi Määri Andresõ (33) jutust.

  Ildaaigu laulti hinnäst Tarton korõmba astmõ pääle ja minevaasta kutsuti kuur immipääväl pääliina Estonialõ laulma. Laulu haëotaman käüdäs Vana-Koiola kultuurimajan vai Põlva muusigakoolin. Lätikiilne laulgi tulõ tuust, et Laheda vald käü läbi Läti Trapene vallaga. Minevaasta oll’ Vanan-Koiolan läti õdak. «Ku mi läämi Lätti, sõs laulami läti keelen. Ku nimä siiä tulõva, sõs laulva eesti keelen,» nimmas’ Määri Andres, kiä om ka Vana-Koiola kultuurimaja juht.

  Võrokiilsit laulõ laskva poisi inämb seltskunnaõdakil. «Haanimiist» om ka lava pääl laultu. Esieränis om meelen tuu, kuis «Haanimiis» paar aastakka tagasi Kihnu saarõ pääl kostu. «Olõmi märknü külh võrokiilside laulõ pääle ja eks mi võtami kah,» lupa koorijuht.

  Viil ildaaigu oll’ koori nimi Põlva-Võro nuuri miihi kuur. Määri Andres seletäs, et katõ maakunna kuur pidänu suurõmb olõma. Ja koori tugõja omma kõikaig inämb Põlva maakunnast olnu. Parhilla om 18 lauljast viis Võro maakunnast. «Katõ maakunna koorin pidänü rahvast poolõ rohkõmb olõma,» arvas Määr, kiä om peri Raistõst ja parhilla eläs Võrol. Näütüses Kanepi kandist omma pia kõik koori baritonilaulja.

  Prüki Into ütles, et kukki pall’o noorõ pagõsõ muialõ, ei plaani timä Võromaalt kohegi minnä. «Elo om siin hää, kõik om käe-jala man. Niisama umadsõ,» kõnõlõs Võrol sündünü ja Põlvan kasunu nuurmiis. Into kõnõlõs hääd umma kiilt ja pruuk taad ka tüü man, ku vähägi saa. «A ku mõnõlõ pääliinast ütlet võrokiilse sõna, sõs kaias tsõõrikide silmiga otsa: misasja?!» om Intol ette tulnu.

  Riivo eläs Põlva valla Soesaarõ külän. Timä kõnõlõs umma kiilt Kanepin elävide vanavanõmbidõga ja sõpruga arvutin MSN-in. Nuurmiis ütles, et timä lätt kodokandist vähämbält kõrras är selle, et edesiopmisõ võimalusõ omma Tarton ja Talinan.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!