Nummõr' 99
Paastukuu 28. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kanepi kopamehe saiva naftavarga kätte
 •  
 • Ristipuiõ näütüs Võrol
 •  
 • Oravil käve pangabuss
 •  
 • «Kodu keset linna» autor juuri man Urvastõn.
 •  
 • Sugupuu-uurja tei Võromaa osakunna
 • Elo
   
 • Näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Nuuri miihi laulukooril olõ-i kullõjist puudus
 •  
 • Kolepil olli lustligu näütemängu
 • Märgotus
   
 • Kihõlkund - mi elo- ja aolugu
 •  
 • Folkfesti külälise: perimüsmuusiga jääs alalõ ja tegejit tulõ mano!
 • Perämäne külg
   
   
   
   
  Näütemängupäiv Puigal
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Minevä tõsõpäävä tulli 12 kooli ja üte latsiaia latsõ joba kuvvõndat kõrda Puigalõ võro keelen mängmä ja tõisi näütemänge kaema.

  Edimäne hää üllätüs oll’ tuu, ku lava pääle tulli vahtsõ tsärre pääväjuhi: Pipi (Mikenina Ilona) ja Mary Poppins (Tolga Mari-Liis). Pipi sõit’ toukamisrattaga, tekù vigurit ja kõnõl’ võro kiilt, Mary Poppins oll’ jäl piinü daam ja kõnõl’ eesti kiilt.

  Päävä tekù vallalõ Puiga latsiaia näütemäng «Liisa pudro lugu». Väiku latsõkõsõ tundsõ hinnäst lava pääl niisama kodotsõlt nigu hulga suurõmba koolilatsõ, ka võro kiilt mõistsõ nä häste. Hää tüü iist sai kittä ka latsi juhtja Kivioja Linda ja Otsa Marika.

  Zürii kitt’ ka võro kiilde pantu näütemängu «Mõmmi opis A-tähte», Varstu Keskkuul oll’ tuuga kõvastõ vaiva nännü. Mõmmi osa iist sai eräle kittä Pähnä Silver.

  Viil saiva kittä latsõ, kiä pääle tuu, et nä hääd võro kiilt mõistsõ, mõistsõ ka umma rolli põnõvalt mängi: Mäesaarõ Margot (Kalõvipoig Puiga Põhikooli tüküst «Kangõ Kalõvipoig»), Ermeli Laura (maalõ saadõt tütrik Pikäkannu kooli näütemängust «Uma ja hää») ja Tootsi Kaide (suurõ jutuga mutikõnõ Krabi Põhikooli tüküst «Jeerum ku hää lats»).

  Mõnistõ Põhikooli laulumängust «Keväjäne pido mõtsan» jäi julgõ ja hää lõpulauluga silmä Siltšenko Viktoria.

  Taan tükün oll’ lava pääl häste hulga tegeläisi – näütemänguhuviliidsi latsi om Mõnistõ koolin pall’o.

  Kõgõ inämb juuskmist, karglõmist ja muid tegemiisi oll’ Vilustõ põhikooli muinasjutuluun «Repän hanikaëah 2006» – tuu kuul sai eräle kittä hää liikmise iist.

  Timahavanõ näütemängupäiv oll’ elläv ja latsil nakka-es ka saalin istõn ikäv.

  Latsi suust kuulè nii ilosat võro kiilt, et päävä lõpun ütel’ Pipi Mary Poppinsilõ: «Poppins võisi kah iks võro keele är oppi!»
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!