Nummõr' 99
Paastukuu 28. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kanepi kopamehe saiva naftavarga kätte
 •  
 • Ristipuiõ näütüs Võrol
 •  
 • Oravil käve pangabuss
 •  
 • «Kodu keset linna» autor juuri man Urvastõn.
 •  
 • Sugupuu-uurja tei Võromaa osakunna
 • Elo
   
 • Näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Nuuri miihi laulukooril olõ-i kullõjist puudus
 •  
 • Kolepil olli lustligu näütemängu
 • Märgotus
   
 • Kihõlkund - mi elo- ja aolugu
 •  
 • Folkfesti külälise: perimüsmuusiga jääs alalõ ja tegejit tulõ mano!
 • Perämäne külg
   
   
   
   
  Oravil käve pangabuss
   
  Glaseri Eliise
    
   
  Soosalu Eve käve pangabussin rahha võtman. 
    
  Minevä neläpäävä käve Oravil pangabuss. Rahvas õkva murdu bussi es joosõ, a inemiisi jutu perrä om säänest asja vaia külh.

  Pangabussi rahha vällä võtma tulnu Orava inemine Arensi Mai kõnõl’, et tah saa pall’o asju är aia. «Saat tetä õkvakõrralduslepingit, kõiki massõ saa massa odavampa ku sideh,» kitt tä. «Vanõmba inemise saava parõmbalõ kaia, pall’o näil om poodi man rahha kulunu ja pall’o alalõ om jäänü. Mõnõ joodigu ei saa kah uma imä vai esä viimäst rahakopkast maaha juvva, ku pensioni saa panka panda ja säält vällä võtta.»

  Et pangabuss tulõ, lugi Mai aolehest. A kõik inemise es trehvä vast lehekuulutust lugõma ja egä huvilinõ tiiä-es pangabussi mano tulla. «Ku väega veidü rahvast nakkas tah käümä, sõs äkki pank lõpõtas taa luksusõ är?» pelgäs Mai. «Ja buss võisi vallalõ tsõõri pääle tetä tuu asõmõl, et tah saista!»

  Mi jutu pääle tulli pangabussist vällä teller Ljudmila ja bussijuht Enn.

  Nä kõnõli, et buss nakkas hummogu Tal’nast sõitma ja lätt õdagu tagasi kah.

  Pangabuss käü õgal puul Eestih, saari pääl sõs, ku kutsutas.

  Raha-asju ajamah käü bussih õgah iäh inemiisi. Kõgõ noorõmb om olnu katsa-aastanõ lats’kõnõ, kiä oll’ väega uhkõ, et rahaautomaadi man toimõ tull’.

  Pangabussi-inemise põhjõndi kah, mille ei saa buss valda piteh tsõõrita – saismisõ kotusõ pääl piät elektri olõma, sõs saava aparaadi tüütädä.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!