Nummõr' 99
Paastukuu 28. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kanepi kopamehe saiva naftavarga kätte
 •  
 • Ristipuiõ näütüs Võrol
 •  
 • Oravil käve pangabuss
 •  
 • «Kodu keset linna» autor juuri man Urvastõn.
 •  
 • Sugupuu-uurja tei Võromaa osakunna
 • Elo
   
 • Näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Nuuri miihi laulukooril olõ-i kullõjist puudus
 •  
 • Kolepil olli lustligu näütemängu
 • Märgotus
   
 • Kihõlkund - mi elo- ja aolugu
 •  
 • Folkfesti külälise: perimüsmuusiga jääs alalõ ja tegejit tulõ mano!
 • Perämäne külg
   
   
   
   
  Kanepi kopamehe saiva naftavarga kätte
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Pättel tasus säändsist miihist kavvõlõ hoita – Vesmani Veiko (kural) ja Smirnovi Aleksander püüdse kinni vargapoisi, kiä om üten sõbraga vähämbält 20 kõrda massinidõ seest kütet varastanu. 
    
  Nätäl tagasi, puulpäävä vasta pühäpäivä võti Kanepi kopamehe Võro-Tarto tii veeren Vissi külän kinni vargapoisi, kiä oll’ üten sõbraga joba mitu kuud Lõuna-Eestist suuri massinidõ seest kütet varastanu.

  «Inne oll’ joba kats kõrda käütü, sis mõtlimi, et ei olõ midägi tetä, tulõ vahti pitä,» kõnõlõsõ OÜ Saaretu tüümehe Vesmani Veiko ja Smirnovi Aleksander, kiä Vissil maaparanduslumpõ kaibva. «Arvõstimi, et kolmas kõrd piät täkkehe minemä!»

  Mehe passõ neläpäävä õdagu, riidi õdagu... Pühäpäävä üüse kellä katõ aigu pidi kahtlanõ auto tii veeren kinni. Üts miis lasti vällä ja auto sõit’ edesi.

  Kopamehe sõidi vargalõ tassakõistõ ilma tullilda tiiristi ette. «Meil olli proþektori, pannimi autotulõ kah, et tä tii pääle tulla es saanu,» seletäs Aleksander.

  Ku mehe naksi pätti takan ajama, rüüke tuu: «Ma tulõ esi vällä!» – täl es olõ paksun lumõn üleskaivõt maa pääl kohegi minnä. «Hirm oll’ täl nahan, värisi nigu haavaleht!» seletäse kopamehe. Kinnipüüt miis oll’ noorõkõnõ – 22-aastanõ.

  Et vargal oll’ kambamehega kokko kõnõld, et mobiili päält tett vastamalda kõnnõ pääle tulõ auto tälle perrä, sis es olõ vällä kutsut politseil rassõ tõist pätti kätte saia.

  Politsein lauli vargapoisi nigu tsirgukõsõ. Tunnisti üles inämb ku 20 vargust.

  «Varastamiisi oll’ niivõrra pall’o, et tõsõ massinaumanigu olõsi võinu kah asja tõsitsõmbalt võtta,» löüd OÜ Saaretu juht Lina Kalmer. «A no meil om vaia Vissil viil kats aastakka tüüd tetä – maaparandusütistü ehitäs tan suuri, järve muudu niisutuslumpõ.» Lina Kalmeri sõnno perrä sai päti edimäne kõrd kopa seest 150, tõnõ kõrd 100 liitrit naftat. Edespiten lupasõ Kanepi mehe massinidõ man kõgõ vahti pitä.

  Naftamüük käve Internetin

  Lõuna Ringkunnaprokuratuuri ringkunnaprokuröri Uljanova Ene sõnno perrä omma küttevarga peri Tartomaalt Alatskivilt, a küttejahti pei päämidselt mi kandin. Mõnõ kuuga jõudsõ päti mitmit satu liitrit naftat varasta. Mõnõ nädäli iist tei nä tühäs näütüses üte kopa paagi Järveren.

  Uljanova Ene ütles, et Alatskivi päti elligi «kütussõärist». Müümine käve Internetikuulutuisi kaudu. Nä ei olõ inne nii suurõ vargusõga vahelõ jäänü, a olõ-i ka peris «puhta poisi». «Saava mõnõ kuu kinni istu, ülejäänü tingimisi,» kõnõlõs prokurör võimaligust karistusõst.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Piire olõsi vaia teedä
   
  Kas olla võrokõnõ, kas kõnõlda võro kiilt, kas kodokülä nimi piäsi olõma eesti vai võro keele peräne – neo as’a tulõva iks jutus, ku punt Võromaa inemisi kokko saa ja ilmaasjo arotama nakkas.

  Ütelt puult om võrokõnõ olla «uhkõ ja hää» – ilda aigu oll’ tuud nätä telemängun «Rooside sõda», kos Haanist peri perekund saatõjuhi võro keele mõistmist pruuvõ ja ka muido tan hää meelega uman keelen kõnõl’.

  Tõsõlt puult tulõ õkvalt vaiõlus, ku naatas märgotama, kas külänimi piäsi ammõtligu sildi pääl olõma Mõtsa vai Metsa. Nigu väikene hirm om seen, ku nakkat midägi «ammõtlikku» uma keele perrä parandama. Et äkki põâaeestläse pahandasõ vai nii... Tegeligult om pall’o põâaeestläisi, kiä suurõ huviga uurva, kost nakkas aoluulinõ Võromaa, kuis ütte vai tõist asja võro keelen üldäs jne.

  Uma Leht tugõ Sepä Elvi ettepanõkit tansaman man: võisi alostusõs är tähistä vana kihlkunnapiiri suurõmbidõ teie pääl. Sis saava noorõmba inemise kimmüst, määndsen kihlkunnan eläse ja küläliisil om kah hää teedä saia, et Vana-Võromaa saisõ kuun katsast kihlkunnast: Karula, Harglõ, Rõugõ, Vahtsõliina, Räpinä, Põlva, Kanepi ja Urvastõ.

  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!