Nummõr' 98
Paastukuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõnõ tull’ uisumaratonil viiendäs
 •  
 • Kohtuotsus Ess-suu hääs
 •  
 • Puigal tulõ latsi näütemänge päiv
 •  
 • Adsoni-võistlus
 •  
 • Supikino Võrol
 • Elo
   
 • Maamehe poodinkäük–20 kilomeetrit rattasõitu
 •  
 • Kuis mitmõl puul Võromaal vastlapito peeti
 • Märgotus
   
 • Liini Enel: inemine võisi hindä hääs ka esi midägi är tetä!
 •  
 • Võromaa tulõvigust
 • Aholämmi
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Kuis mitmõl puul Võromaal vastlapito peeti
   
  Pini pand’ pidolidsõ mehele
   
  Raami Triinu
    
   
  Pini Marta putu-es kõgõpäält naisi ja tütrige jalgu iist üttegi kunti, a peräkõrd sei kõik är. 
    
  25. radokuu pääväl oll’ Haabsaarõ raamadukogo man vastlapäiv, kokko tull’ puulsada umakandi inemist.

  Kõgõpäält minti lähkunolõvalõ Linnukmäele. MTÜ Kaika oll’ sinnä häste hää liuraa valmis tennü.

  Sõidõti nii kelkõ kui suusõga. Nall’a sai pall’o. Haabsaarõ küläkeskusõ man olli Kaika naasõ valmis tennü hää vastlasupi. Muiduki olli olõman vastlakukli ja lämmi juuk.

  Kõigilõ liulaskjilõ panti kaala sipul, et haigusõ ligi es saanu tulla. Pikembide liugõ laskja saiva sokolaadiga suu magusas tetä.

  Viktoriin avit’ selges tetä, ku häste vastlapidolidsõ Kaika kanti tundva.

  Pini Marta pidi vällä uurma, kes edimält mehele saa. Tuu jaos võti kõik üte joonõ pääle ja panni ummi jalgu ette kundi.

  Kelle kundi Marta võtt, tuu pidigi järgmäne olõma, kes mehele saa. Kõgõpäält es miildü pinile ütski kunt, a lõpus sei kõik är.

  Lõbu oll’ kõigil pidolidsil lajalt. Arva, et Kaika kant külh nii pia vällä kuulma ei nakka: väikeisi latsi oll’ vastlapidol häste pall’o.
   
   
  Paidrah oll’ kõva vastlapido
   
  Saa-i mitte vakka olla, piät iks nakkama uma külä inemiisi kitmä – ku midägi ette võetas, sis omma kõik väega abivalmi.

  Külä elo ja tegemiisi vasta om kõgõ huvvi tundnu külä kõgõ vanõmb miis Rihard, kes saa pia 85 täüs. Tä om egäl vastlapääväl olnu ja egäl jaanipääväl tulõ palama pandnu.

  Nii oll’ tä olõmah ka seo kõrd, ku üteh Tsolgo rahvaga 26. minevä kuu pääväl vastlapito peimi. Mägi om meil peris paras, kost võit laskõ peris pikki liugõ vai «linno».

  Vastlapitto tull’ kokko 80 inemist, kõgõ rohkõmb iks umast küläst, a Tsolgost kah ja eski Võro liinast. Kõik võistlusõ olli iks tuu pääle, kes saa kõgõ pikembä liu. Sõidõti autokummõga ja vannu jahimehe võiupütülaudõga.

  Süüdi iks hernesuppi ja vastlakuklit. Lavva päält es olõ puudus ka soolaua ja tsiajala.

  Kõik, nii suurõ ku väiku, kes ti olliti Oinamäel: tervüst ja õnnõ kõigilõ Paidra küläseltsingu puult! Oodami rahvast vahtsõst mäe pääle sis, ku tulõ jaanipäiv.

  Riitsaarõ Lainõ Paidra küläst
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!