Nummõr' 98
Paastukuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõnõ tull’ uisumaratonil viiendäs
 •  
 • Kohtuotsus Ess-suu hääs
 •  
 • Puigal tulõ latsi näütemänge päiv
 •  
 • Adsoni-võistlus
 •  
 • Supikino Võrol
 • Elo
   
 • Maamehe poodinkäük–20 kilomeetrit rattasõitu
 •  
 • Kuis mitmõl puul Võromaal vastlapito peeti
 • Märgotus
   
 • Liini Enel: inemine võisi hindä hääs ka esi midägi är tetä!
 •  
 • Võromaa tulõvigust
 • Aholämmi
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Maamehe poodinkäük–20 kilomeetrit rattasõitu
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
    
   
  Olkõ vai 20 kraati külmä ja tii nilbõ, Loksi Andres sõit iks uma vana hää rattaga Adistõst Põlvahe turu pääle. 
    
  Olkõ vai talv ja 20 kraati külmä, Põlva valla Adistõ külä miis Loksi Andres (70) käü iks rattaga liinan. Poodi- ja as’aajamiskäük tulõ uma 20 kilomeetrit ja päälegi är.

  Kimmäle om Loksi Andres kohal egä kolmapäävä, ku Põlvan om turupäiv. Edimält võtki tä handa Arke lihapoodi ussõ taadõ. «Tulõ jah hannan saista eski seo ilma aigu, muidu saa mõni kraam otsa. Näütüses kondi, midä kõrd nädälin tuvvas,» kõnõlas eloaig Adistõn elänü miis.

  Rattaga om mõtõt kävvü joba tuuperäst, et uma elämise mant bussipiätüste tulõ Loksi Andresõl kats kilomeetrit. Ja Põlvan omma poodi ütstõsõst kavvõn. Ja olõ-i taa tervüs kah ravvast, nigu nii kangõst mehest arvada võinu.

  «Jala omma peris haigõ. Kompsu käe otsan ei jõvvaki kävvü. A ku naa ratta külge pant, sõs om hää,» om Andres är pruuvnu. «Ei tii külm jalgu halvõmbas – ku rattaga sõidat, sõs olõ-i iho raskust jalgo pääl.»

  Rattit om Loksi Andresõl kats, mõlõmba Vinne uma. Üts nimega «Ukraina» om nigu pühäpääväratas, sääne keremb, minka sõit pikembit otsõ. Külävaihõl lask tõõsõga. «Ei olõ himustnu jah naid vahtsõ ao rattit,» rehksäs Andres.

  Ratas oll’ kõgõ traktori kapoti pääl

  47 aastat traktori pääl tüütänü miis om rattasõbõr olnu kõik aig. «Ma olli buldoosõrimiis ja jalgratas oll’ kõgõ traktori kapoti pääl. Traktori panni garaasi ja sõidi rattaga kodo. Ja ku lõunaaig tull’, oll’ rattaga hää poodin kävvü,» tulõtas aastakümnit Taivaskua kolhoosin tüütänü Andres miilde.

  Loksi Andres ei saa joht üldä, et autojuhi timä vasta nahhaali olõsi.

  «Ku pümmega sõida, sõs näütä patareiga tuld, ku auto tulõ. Tähtsä om tuu, et autojuht minno näge. Helkur om kah,» ütles tä. Liikmissäädüsest püüd miis kah kinni pitä.

  «Om tuud ka juhtunu, et olõ küle pääle käünü,» kõnõlõs Andres küsümise pääle, kuis tä talvõl rattaga pistü püsüs. «Seoniaoni õnnõligult, määnestki konti ei olõ puru löönü.»

  Andres tuu liinast kraami õnnõ hindä ja tõõsõpoolõ jaos. Naabri omma kõik autoumaniku, näile olõ-i vaia midägi tuvva.

  Loksõ latsõ omma suurõ ja uma elo pääl. Vanõmb poig Üllar (43) eläs Lähtel ja noorõmb Kuldar (35) Põlvan.

  Andresõl olnu es midägi tuu vasta, ku Põlvast Himmastõ pääle ka rattatii tettänü: «Pääasi, et olnu õgõv. Ku tulõ kõvvõr, tege tii pikembäs, tuud ma ei taha!»

  Andres löüd, et kiä huvitõdu omma, nuu võisi muiduki rohkõmb jalgrattaga sõita.

  «Himmastõ inemiisil ei olõ jo kuigi kavvõn Põlvahe tulla. A kel auto om, ega tuu ei tulõ rattaga,» muhelõs tä.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!