Nummõr' 98
Paastukuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokõnõ tull’ uisumaratonil viiendäs
 •  
 • Kohtuotsus Ess-suu hääs
 •  
 • Puigal tulõ latsi näütemänge päiv
 •  
 • Adsoni-võistlus
 •  
 • Supikino Võrol
 • Elo
   
 • Maamehe poodinkäük–20 kilomeetrit rattasõitu
 •  
 • Kuis mitmõl puul Võromaal vastlapito peeti
 • Märgotus
   
 • Liini Enel: inemine võisi hindä hääs ka esi midägi är tetä!
 •  
 • Võromaa tulõvigust
 • Aholämmi
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Noorõ lahkva ijjä
   
   
  Obinitsa nuuri leelokuur Tsibihärbläseq om valmis saanu vahtsõ lasõrtsõõri «Ijälahkjaq». Plaadi edimäne näütämine oll’ 3. paastukuu pääväl Obinitsan.

  Tütrigu (mõni poiskõnõ om kah iks pundin) laulva plaadi pääl 14 vanna seto luku, viisi ja sõna omma nä koëanu kas ummi vanaimmi vai tõisi häie sõnoliidsi käest.

  Laulu omma peri mitmõlt puult Setomaalt: Mokornulgast, Üle-Pelska, Koolina ja Irboska nulgast.

  Tsibihärbläseq laulva vanno laulõ nii häste, et näid kutsuti minevaasta eski presidendi vastavõtulõ suurõ lava pääle üles astma.

  Mõnõn mõttõn või Tsibihärbläisi tõtõst ijälahkjis pitä: nä lahkva umakandi inemiisi hingen võõra võimu all elämise aoga tegünü ijjä, hirmu vana ja suurõ väega umakultuuri iin.

  Eesti vahtsõl heränemisaol sündünü nooril tuud hirmu seen olõ-i.

  Vastapiten – tuu asõmõl, et koolisaalin playbackshow jaos haëota, miildüs näile kirmassõl leelota.

  Kuis neo seto noorõ mõistva umma hoita ja vällämaa süldikultuurilõ vasta saista, tuust om midägi kõrva taadõ panda ka meil, võrokõisil.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!