Nummõr' 97
Küündlekuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokiilne jumalateenistüs
 •  
 • «Tsirk, tsirk, tsirgukene» ETV-n
 •  
 • Ummi saatit, ettevõtmiisi ja kiräsõnna
 •  
 • Filmioppus noorilõ
 •  
 • Sportlik vastlapäiv
 • Elo
   
 • Egäüts võõrit latsi perre ei võta
 •  
 • Kolmiku «vanaimä» puul
 •  
 • Kats tähtsät aolehte – Näddali-Leht ja Uma Leht
 • Märgotus
   
 • Vänkuuveri OM Võrumaalõ!
 •  
 • Luiga Kristjan: Võro võisi kah suvõpääliin olla!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Luiga Kristjan: Võro võisi kah suvõpääliin olla!
    
   
  Luiga Kristjan om puutrigraafik ja tätoviirjä. 
    
  Saarõmaal sündünü Võromaa miis Luiga Kristjan (32) om puutrigraafik, metalbändi Surrogoat laulja ja tätoviirjä. Kristjan eläs Tal’nan, a Võron käü tä nii sakõstõ ku saa – Võromaal omma sõbra ja pere.

  Kuis nii läts’, et ti tullit Saarõmaalt Võromaalõ elämä?

  Mu imä oll’ peri Võromaalt ja mi tulli Võrro, ku ma olli puultõist aastakka vana.

  Kiä ti olõt – kas saarlanõ, võrokõnõ vai kiäki tõnõ?

  Ma olõ hinnäst kõgõ võrokõsõs pidänü, selle et Võron eläse mu sõbra ja pere. Et Võron om väega rassõ säänest tüüd löüdä, sõs tull’ kah’os Tal’nahe elämä minnä. A Võrro tulõ nii sagõhõhe ku saa.

  Mis kooliaost kõgõ parõmbahe miilde om jäänü?

  Kooliaost omma kõgõ tsärrembä mälestüse korvpalliga köüdedü. Keskkooli meistrivõistluisil olli ma võistkunnan Logos Ambales, kon olli viil prõlla kuulsa Võromaa mehe (Breidaksi Arved, Jõe Erkki, Ojamaa Indrek, Puolakaineni Veikko, Koha Priit, Valpri Valdo ja Rahmani Jan).

  Kuis jõudsõti puutrigraafiga, muusiga ja tätoviirmise mano?

  Graafiga om minno kõgõ huvitanu. Uma osa om tuun kimmäle imäl, kiä om ka kunstiinemine. Muido tsehkendi umaette, a 1996. aastal juhtu vannu klassivelju Trelli Vallo ja Mäeotsa Meelise kaudu internetiärri. Sääl naksigi Photoshop’i pruuvma ja säänest muudu sai ka puutrigraafiga selgembäs.

  Muusigat olõ kullõlnu latsõst pääle. Esi naksi tegemä 1999. aastal Tarton, ku tetti Khattra klubi, kon mi Surrogoatiga ka pruuvõ teimi. Prõlla teemi pruuvõ Võron. Muusigast om miildünü kõgõ karmimb – death metal, grindcore. Esi tii ka säänest, selle et laulda ma ei mõista, a kurja hellü mõista külh häste tetä!

  Tätoviirmise mano sai kümme aastakka tagasi. Sõs oll’ taa asi Eestin väega vahtsõnõ – tegejit oll’ veidü ja huviliidsi olõ-õs ka rohkõmb. Tehnigat olõ-õs kah, edimädse aparaadi tekk’ mullõ mu veli. Prõlla om mul hää tehniga ja tüüd ka jakkus.

  Kas andsamblitegemine om ainus asi, mis Võrro tuu?

  Tuu kah, a rohkõmb iks sõbra, kinka om hää midägi põnõvat tetä. Egä kõrd ei saa ka pruuvi tetä, selle et mehe omma kõik Eestit piten lajan.

  Ku teil olõsi võimalus umma tüüd Võron tetä, kas ti teesi?

  Kimmähe teesi, a tuu om tävveste utoopia. Võron olõ-i nii pall’o kliente, et inemise muudu är ellä.

  Määndse omma ti tulõviguplaani?

  Väega pall’o plaanõ olõki-i. Reisi tahtnu. Sõs andsambliga vahtsõnõ plaat ja video tetä.

  Kavvõmban tulõvigun tahtnu kimmähe Lõuna-Eestihte tagasi tulla.

  Midä arvati Võromaa tulõvigust?

  Mu meelest lätt Võromaa jõudsahe edesi. Ehitedäs väega pall’o. Suvõl käü pall’o turistõ ja kultuuriüritüisi om kah pall’o. Ma arva, et Võro võinu eski suvõpääliinas nimetä, mille tuu Pärno piät egäl aastal olõma?

  Kuna saa lava pääl nätä edimäst võrokeelist metalbändi?

  Kiäki iks mõnõ luu tege, näütüses tekk’ Põlva hevibänd Winny Puhh võrokeelidse luu «Nuudlid ja hapupiim», a et kõik õnnõ võrokeelidse luu... tuu pand minno kahtlõma. Sääne andsambli olõsi väega põnnõv, a piät arvo saama, et ku kavvõndalõ (loe: piiri taadõ) tahat jõuda, sõs piät iks inglise keelen muusigat tegemä.

  A kuna saa Surrogoati jälki Võron kullõlda?

  Olõmi egä aasta hindä kõrraldõt Werro Rockil üles astnu, a seo aasta õnnõ kõrraldami. Kiä om huvitõt, sõs seo aasta tulõ Werro Rock 25. paastukuu pääväl klubin Guubik, üles astva Pedigree, Human Ground, Depoo, Urt ja Dead Shape Figure Soomõst. A Surrogoat just and’ kontsõrdi Võron, 3. jõulukuu pääväl, mu hällüpääväl. Järgmäne kontsõrt tulõ sis, ku kiäki pakk, vai teemi esi pääle tuud, ku vahtsõ plaadi vällä olõmi andnu. Mitte inne süküst.

  Kiä om Luiga Kristjani tegemiisist huvitõt, või kaia tä kodolehte www.luix.com.

  Küsse Kesoneni Helena
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
   
   
   Uma Lehe sõbõr!