Nummõr' 97
Küündlekuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokiilne jumalateenistüs
 •  
 • «Tsirk, tsirk, tsirgukene» ETV-n
 •  
 • Ummi saatit, ettevõtmiisi ja kiräsõnna
 •  
 • Filmioppus noorilõ
 •  
 • Sportlik vastlapäiv
 • Elo
   
 • Egäüts võõrit latsi perre ei võta
 •  
 • Kolmiku «vanaimä» puul
 •  
 • Kats tähtsät aolehte – Näddali-Leht ja Uma Leht
 • Märgotus
   
 • Vänkuuveri OM Võrumaalõ!
 •  
 • Luiga Kristjan: Võro võisi kah suvõpääliin olla!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Vänkuuveri OM Võrumaalõ!
   
  Visioonikonvõrendsil tulõs paika panda, kas olümpia peetäs Misson, Rõugõn vai Antslan
   
   
   
  Contra, kirämiis
   
  Itaalian saiva nuu viietsõõrilidse talvõmängu läbi ja Eestile tull’ kulda nigu Vändrast saelaudu vai Torinost makaruunõ. A mis edesi saa?

  Nelä aasta peräst tulõva vahtsõ talvõmängu säändsen kotussõn nigu Vänkuuver, a tuu om teedäki jällelt kavvõn, peris Kanadan. Ja meil peris mitu kulda kaitsa. A kost mi rahha saami Vänkuuverile sõitmisõs, tuud ei tiiä. Nuu paar milli, mis Eesti riigi käest saadi, omma tuus aos nigunii lajas lüüdü. Seo talv oll’ nätä, mis sai, ku üts suusa MK-sõit Kanadan oll’. Ütsainuke eestläne läts’ sinnä sõitma ja tuu oll’ Rehemaa Jana, kes opp Ameeriga ülikoolin, nii et säälsaman Kanada küle all.

  Ja sis tulõgi vällä nigu aasta 1932, ku Los Ändselese olümpial võistliva õnnõ vällämaa-eestläse, nuu, kes joba inne majanduskriisi tulõkit lumbi takan ellivä. Tuu, kes luut, et aastas 2010 määnestki majanduskriisi tulõman ei olõ, om taast ilmaelost peris hääl arvamisel. Nahvta otsakõrral, kannu ja tõisi tsirkõ tüküs ka veitüs jäämä…

  Tuuperäst piäsi tuu Vänkuuveri oo-emmi umalõ Võrumaalõ sebimä. Sammamuudu nigu FIATi aututehas makarooniliinan Torinon pand’ seo OM-i Helsingi käest pihta. Näütüses ku Nopri Talumeierei üleilmalidsõ olümpiakomitee rahva suu hääd kohopiimä täüs topp – kõlas ju peris häste Misso OM 2010!

  Misson hindän olõsi näütüses olümpiakülä, a spordibaasi võiva ju tõistõ valda ka jäiä. Haanimail mahusõ viikingi ja neegri kõrvu mõtsa vaihõl suusõga sõitma külh. Slaalomiväreti pandas Vällämäele ja lumõlavvaekstremisti tegevä Munamäe tornist ilohüppit. Suusõga lindamise mägi tulõ ka Urvastõn Uhtjärve oru veere pääl võsust puhtas tetä.

  Hokiplatsiga om nii, et tuud või julgõlõ Tartu Lõunakeskusõst lainada, selle et ega olümpia inämb täämbädsel aol maakunna vai kihlkunna piire ei tunnõ, bobivõistluisi pidäjä tulõ nigunii Siguldalõ saata. Tartu ei ole tiid ku kavvõn Võrumaast, bussi sõitva Võrust Tartulõ ka peris tihtsäle ja päälegi – nigu tiiämi Itaaliast – ega tuu bussiliiklus nii kõrran ei piäki olõma. Arvada, et ku vähembält kolm kõrda päävän Missost Võrulõ saa, tuust om küländ külh.

  A finaali aos piäsi Iivi Võru ijähalli ka käüki andma. Selle et teedä om, et kõrraldajamaa saa ka uma hokimansa vällä panda ja ku meil õnnistunu Räpinä miis Mait tuus aos mängmä meelütä, või Viie pääle punt konkuriiri külh finaali Hašeki ja Langa Roberti vasta. Ma usu, et Võru-Tšehhi finaal tulõgi, a tuu võitjat pakku ma joht ei julgu. Egätahes säänest mängu ei massa joht Tartu liinalõ är anda.

  Malet mängmä mahtunu Kandle majja, ku õkva tuus aos määnestki kontsõrti plaanitu ei olõ.

  Male kõlbasi talvõolümpiakavva külh, näütüses tuu ala, kos määndsitki supipottõ ijjäpiten höörütedäs ja mis võõran keelen om kurling ja eesti keelen jääkeegel, ollõv ka rohkõmb male ku keegli. Selle et sääl piät vastadsõ mõttit ette tiidmä.

  Ku kurling om male ijä pääl, pandnu ma viil ka male lumõ pääl mano. Tuu olnu lumõlavvakross, kos neli lumõlavvasõitjat ütstõsõ kõrval mäest alla kihutasõ. Ma ku malesõbõr kai, ku ilosa kõrra perrä kolm naistõrahvast ütstõist jalust maaha tõmpsi. Heng väräht’ seen tuud ilosat kombinatsiooni kaiõn!

  Pia, joba 7. paastukuu pääväl, tulõ kokku Võrumaa visioonikonverõnts, sääl vast tulõ joba paika panda, kas olümpia tetäs Misson, Rõugõn vai hoobis Antslan.
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
   
   
   Uma Lehe sõbõr!