Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  «Sääne pauk käve, et latsõ ütli, et tuu oll’kimmähe Paidralõ kah kuulda!» kir’eldäs Leevi kooli oppaja Liiva Aasa kopra kokkokäänetüt pahandust, minkast 7. lehekuu pääväl kooli imädepäävä pidol kõvva juttu sai tetä.
   
  Kobras jüri tuu riidi pääle lõunat jämmet puud õkvalt Põlva-Verska tii veeren, paar’ kilomiitret Leevi keskusõst Vilustõ poolõ. Puu vaiu õkvalt eelektriliini pääle. Puruslännü kaabli sattõ maaha ja pand’ krõpõkuiva mõtsaalodsõ palama. Tegünüst kuumast linnas’ suurõ kõmahtusõga
  õhku sõa-aost maa seen olnu lõhkõkihä.
  «Siin oll’ peris suur’ kah’otuli ja kärsähaisu oll’ terve külä täüs,» selet’ Liiva Aasa kopra pall’aspalotõdut kattõ hektärri mõtsa kaiõn. Timä sõnno perrä kävve latsõ kambaga mõtsaalost tsung’man, et plahvatusõ kotust üles löüdä, a lövvä-äs.

  Õnnõs lähkül kedägi ei elä ja kah’otulõn kannahta es saa. Tulõtõrjuja panni tulõlõ küländ kipõlt piiri pääle. «Sõa-aigu olli siin suurõ lahingu ja tuust aost om seeniaoni lõhkõkehhi maa sisse jäänü,» seletäs Liiva Aasa.

  «Mõtli esi kah, et lähät mõtsa, astut pääle – jummal’! Latsõ küssevä kah, et kas sis lindat õhku, ku näütüses jõõn miini otsa kopõrdat?!» Kah’otuli läts’ valla muadsõ Mustajärve veerest, mille veeren koprit eläs. «Pessä vas’t tahtsõ siiä tetä, ullikõnõ!» kõnõlõs Liiva Aasa.

  Koprit eläs Leevi kandin umbõlõ pall’o. Mustjärve veeren eläs terve kopridõ pesäkund. Paikligu inemise omma näide pääle hirmsahe vihadsõ. Eläjä võtva puid maaha, nõstva vett üles ja kätte om näid perädü rassõ saia.
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!