Nummõr' 97
Küündlekuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokiilne jumalateenistüs
 •  
 • «Tsirk, tsirk, tsirgukene» ETV-n
 •  
 • Ummi saatit, ettevõtmiisi ja kiräsõnna
 •  
 • Filmioppus noorilõ
 •  
 • Sportlik vastlapäiv
 • Elo
   
 • Egäüts võõrit latsi perre ei võta
 •  
 • Kolmiku «vanaimä» puul
 •  
 • Kats tähtsät aolehte – Näddali-Leht ja Uma Leht
 • Märgotus
   
 • Vänkuuveri OM Võrumaalõ!
 •  
 • Luiga Kristjan: Võro võisi kah suvõpääliin olla!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Kolmiku «vanaimä» puul
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Kreitsbergi Leili.
   
  16-aastadsõ ilma vanõmbilda kolmiku Tanel, Tarmo ja Dagmar eläse nädälivaihtusõl, koolivaheaol ja suvõl kõgõ Sõmmõrpalo vallan Lilli-Anne külän Kreitsbergi Leili (71) ja Pauli (68) man.

  «Väega rassõ lugu, silmä läävä likõs, ma ei saaki kõnõlda...» seletäs Leili tuud, kuis kolmiku timä mano saiva. Latsi imä oll’ kunagi timä poja naanõ. «A nä es saa üten ellä ja naanõ naas’ viina võtma,» ütles Leili.

  Ku naasõl vahtsõ mehega kolmiku sündü, sis käve Leili iks latsi kaeman. «A nä jäivä nii armõdus, olli nälän,» seletäs Leili. «Näide esä kuuli är, ku nä olli kolmõaastadsõ. Ma vei näile süvvä ja tõi vahepääl hindä poolõ. Nii kah’o oll’ latsist, väiku latsõkõsõ...»

  Ku latsõ olli kuvvõaastadsõ ja imä väega jõi, vei Leili latsõ hindä mano. Politsei tõi peräkõrd imä kah.

  Ütel pääväl oll’ imäl halv olla. Ku Leili lauda mant tüült tull’, olli latsõ lavva man, a immä ei kongi. «Tõmpsimi tarõussõ vallalõ:kärbläne joba suun, imä koolnu,» ütles Leili. «Nii jäiväki mullõ neo kolm väikest last.»

  Poisi opva Tilsi koolin ja eläse nädäli seen latsikoton. Sõsar Dagmar om tervüseviaga ja käü Haapsallu erikuuli. «A näil om kodo ja nii hirmsahe tahtva kodo tulla,» om Leilil hää miil. Leilit kutsva latsõ vanaimäs.

  Poisi omma kõrraligu: avitasõ kõgõ talomajapidämisen, tsilka viina ei võta ja halvu sõpru näil ei olõ. Keväjä lõpõtasõ nä põhikooli ja tahtva Vana-Antslahe ehitüst opma minnä.

  Leili käve kah kasuperri kursuisil. 11 inemist oll’, parhillatsõs om pääle Leili võõrit latsi kasvatama jäänü õnnõ üts. Põhjus – es jõvva latsi kasvata. Leili kasulatsõ omma väikust pääle häste sõnna kullõlnu ja pahandust olõ-i näidega piaaigu olnu.

  Latsi pääle mõtõldõn ehitivä Leili ja Paul eski vahtsõ maja. Kas kiäki latsist taha ka elämä jääs, tuu saa tulõvigun selges.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
   
   
   Uma Lehe sõbõr!