Nummõr' 97
Küündlekuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokiilne jumalateenistüs
 •  
 • «Tsirk, tsirk, tsirgukene» ETV-n
 •  
 • Ummi saatit, ettevõtmiisi ja kiräsõnna
 •  
 • Filmioppus noorilõ
 •  
 • Sportlik vastlapäiv
 • Elo
   
 • Egäüts võõrit latsi perre ei võta
 •  
 • Kolmiku «vanaimä» puul
 •  
 • Kats tähtsät aolehte – Näddali-Leht ja Uma Leht
 • Märgotus
   
 • Vänkuuveri OM Võrumaalõ!
 •  
 • Luiga Kristjan: Võro võisi kah suvõpääliin olla!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Ma lätsi iä pääle*
   
  20-30 aastakka tagasi kirut’ Mats Traat:

  Vett om väega nilbõ tuvva
  Jäätänü om kaiv ja muru
  Lehmäkont tuu tahas juvva
  Kurku jääse hainapuru

  Päälkiri oll’ vist «Ütsik vanainemine ütsikust talust». Mõtlõ ummõtõgi, kon olli aoq – vanainemine pidi lehmä! Mäletä viil umastki küläst, ku Pormeistre Jakap Tsiberist tagasi tull’ ja käsivikatiga lehmä talvõhaina ärq tekk’. Ja timä niitse ynõq noid tiiviiri, miä olliq tä hindä talumaiõ pääl.

  Täämbäne elo om midägi muud. Mu kodukülän, kon Traadi luulõtusõ kirutamisõ aigu käve kats-kolm kangõt eräinemiisi karja jyy viirde, sääl om põra vast kats-kolm eläjäpidäjät. Kyikõ saat poodist osta, kui rahha om (ja ku poodin om).

  Midägi om syski ka jäänüq. Talvõl om yks nilbõ niguq Traadi luulõtusõ kirutamisõ aigugi. Tuun mõttõn ei olõq suurt vahet, kas vanainemine lätt nilbõt tiid piten poodi manu vai käü lehmä tallitaman – üts nilbõ puha.

  Uma kao ümbre jõud pensionär viil peoga tuhka visada, a suurttiid tä liivatadaq ei jõvvaq. Ku jõudnugi – varsti tulõ määnegi massin ja toukas tuha kraavi.

  Ainukõnõ liikja, kel õigusõq omma – tuu om autujuht. Jalaga käüjäl, eriti pensionäril, om pini hind. Vai mis ma no porra – pini hind om yks hulga korõmb ku pensionäril.

  Üts hää tutva käve ilda aigu piniga loomatohtri man ja kitt’ mullõ, et edimäne käümine masnu 900 kruuni. Pinil olnuq kõrvaq vaiku täüs. Edesi või egäüts esiq mõtõlda.

  Meil tahetas armõtulõ demokraatiat. 15 aastat om tedä joba arõndõt, a määndsestki võrdsusõst joht juttu ei saaq ollaq. Kasvai tuu asi, et liinainemine saa liiku jalgtiid piten, a maainemine piät hindä helkävit hõdilit täüs riputama, et autu tedä alla es ajanu.

  A ega vanan Kreekan, kost demokraatia alustusõ sai, sääl es olõq kah talupoigõl määnestki otsustamisõ õigust, nii et ei massa nõudaqki!

  Ma es naanu taad juttu kirja pandma, ku üts kodukülä pensionär es tahtnu. Ja egä syski vast viil es pandnu, a juhtu nii, et ma esiq käve Tsooru poodi man nii halvastõ sällüle, et hyngu lei kinniq ja puul perset oll’ mitu päivä vallus. Oll’ mul vaia tuud paprõnutsakut prügükasti viimä minnäq!

  Järgmäne kõrd viska üle ola. Ja ku ma ütskõrd koolõ, pallõsiq minnu tuhasta ja tuhk pillu Varstu tii pääle lakja. Meelega mõista, et tuud tulõ tetäq külmäl ja nilbõl aol. Kui sys myni nynuldõ käü, om hää üldäq: näet, rahvas and Pulga Jaani põrmulõ suud!

  Pulga Jaan
  * kirotaja kiräviis muutmalda
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
   
   
   Uma Lehe sõbõr!