Nummõr' 97
Küündlekuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokiilne jumalateenistüs
 •  
 • «Tsirk, tsirk, tsirgukene» ETV-n
 •  
 • Ummi saatit, ettevõtmiisi ja kiräsõnna
 •  
 • Filmioppus noorilõ
 •  
 • Sportlik vastlapäiv
 • Elo
   
 • Egäüts võõrit latsi perre ei võta
 •  
 • Kolmiku «vanaimä» puul
 •  
 • Kats tähtsät aolehte – Näddali-Leht ja Uma Leht
 • Märgotus
   
 • Vänkuuveri OM Võrumaalõ!
 •  
 • Luiga Kristjan: Võro võisi kah suvõpääliin olla!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Sportlik vastlapäiv
    
   
    
  Puulpäävä, 25. radokuu pääväl peeti Leevil sportlikku vastlapäivä. Ettevõtmisõ kõrraldiva MTÜ Võhanduveere, Noorõ Kotka ja Kodotütre üteh ummi juhendajidõ Kukõ Karmeni ja Urmasõga.

  Vastlapito tull’ pidämä 87 inemist. Üritüs oll’ väega mitmõsugumaidsi tegemiisiga − sai õhupüssäga märki laskõ, esitettüside liumassinidõga (noid oll’valmis tettü 8 tükkü!) liugu laskõ ja külävaihõtiid piteh sõita, ao pääle suurt rassõt kelku vitä, mäest suusõga ja ilma alla laskõ, keppega kõndma oppi, vastlasüüke ja -juukõ pruuki.

  Liiva Aasa jutt ja pilt
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
   
   
   Uma Lehe sõbõr!