Nummõr' 97
Küündlekuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokiilne jumalateenistüs
 •  
 • «Tsirk, tsirk, tsirgukene» ETV-n
 •  
 • Ummi saatit, ettevõtmiisi ja kiräsõnna
 •  
 • Filmioppus noorilõ
 •  
 • Sportlik vastlapäiv
 • Elo
   
 • Egäüts võõrit latsi perre ei võta
 •  
 • Kolmiku «vanaimä» puul
 •  
 • Kats tähtsät aolehte – Näddali-Leht ja Uma Leht
 • Märgotus
   
 • Vänkuuveri OM Võrumaalõ!
 •  
 • Luiga Kristjan: Võro võisi kah suvõpääliin olla!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Ummi saatit, ettevõtmiisi ja kiräsõnna
   
   
  Kultuuriministeeriumi programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur» jagi umakultuuriprojektõlõ pia kats ja puul miljonit kruuni. Tuu iist tegevä võrokõsõ, seto ja mulgi timahava hulga ummi ettevõtmiisi.

  Edesi lätt telesari «Elolinõ» Contra juhtmisõl. 11 vahtsõn saatõn kaias, midä Võromaa meistri tetä mõistva. Vikerraadio mulgi- ja võrokeelitsit uudissit tetäs kah edesi. Iks nii, et üts nätäl om mulgi saadõ ja tõnõ nätäl võro saadõ. Saatit saa kullõlda egä tõsõpäiv kell 17.05. Sügüse oll’ egäl saatõl 44 000 kullõjat. Klassikaraadion tulõ kah saatit Lõuna-Eesti kultuurist ja folkloorist.

  Edesi lätt ka perimüsmuusiga oppus Võro Muusigakoolin, MTÜ Hilaro Võru Loovuskooli umakiilne folgikuul ja umakiilne laulminõ beebikoolin.

  Setomaal naatas kokko pandma kultuuriaokirja «Peko helü», Kauksi Ülle nakkas tegemä võrokeelitside latsinäütemängõ kogomikku ja om uuta viil ütte võrokeelist latsiaokirja «Täheke».

  Mulgi toova suvõl, 29. hainakuu pääväl Lilli külän moro pääle mulgikeelidse näütemängu «Kolm risti» ja andva vällä Tauli Anu mulgikiilside laulõga plaadi «Engi aig». Ku inne opati mulgi kiilt õnnõ Lilli Algkoolin, sis parhilla naatas tuud tegemä ka muial Halliste kihlkunna kuulõn ja eski üten latsiaian.

  Määndsit umakeelitsit tegemiisi Lõuna-Eestin viil tegema naatas, saa kaia Kultuuriministeeriumi kodolehe www.kul.ee päält.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
   
   
   Uma Lehe sõbõr!