Nummõr' 97
Küündlekuu 28. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võrokiilne jumalateenistüs
 •  
 • «Tsirk, tsirk, tsirgukene» ETV-n
 •  
 • Ummi saatit, ettevõtmiisi ja kiräsõnna
 •  
 • Filmioppus noorilõ
 •  
 • Sportlik vastlapäiv
 • Elo
   
 • Egäüts võõrit latsi perre ei võta
 •  
 • Kolmiku «vanaimä» puul
 •  
 • Kats tähtsät aolehte – Näddali-Leht ja Uma Leht
 • Märgotus
   
 • Vänkuuveri OM Võrumaalõ!
 •  
 • Luiga Kristjan: Võro võisi kah suvõpääliin olla!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
   
  «Tsirk, tsirk, tsirgukene» ETV-n
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Hindriksoni Katrin (kural) ja Kraami Stina laulva Munamäe tornin Haani kooli laulu. 
    
  Riidi, 3. paastukuu pääväl kell 19.30 nakkas ETV näütämä vahtsõt saatõsarja Võro-, Seto- ja Mulgimaast. Kuvvõjaolidsõ sar’a «Tsirk, tsirk, tsirgukene» autor om Setomaa juuriga Karro Silvia.

  Minevä keväjä ja suvõl käve saatõtegejä mi kandin uurman, kuis Võro-, Mulgi- ja Setomaa latsõ ummi edevanõmbidõ kiilt opva ja kost nä vanno tarkuisi teedä saava.

  Keväjä käüti kümnen Lõuna-Eesti koolin, suvõl võrokõisi Kaika suvõülikoolin, latsi puul koton ja viil mitmõn põnõvan paigan.

  «Oppaja omma väega kinä ja mõistva kiilt fantaasiarikkalt opada,» kõnõlõs saatõjuht Karro Silvia. «Kukki latsõ taad umma kiilt väega häste ei mõista, pruukva nä tuud julgõlõ nii pall’o ku mõistva. Ja latsõ omma kimmä, et uma kiil kao-i mi kandist kohegi.»

  Edimäne saadõ nakkas mi kandi ello kaema Munamäelt. Juttu tulõ suusalootusõ Piho Kailiga, kullõldas lõõdsamängu ja lauldas «Haani miis vidi lubjakivve».

  Ruusmäel jaloti filmitegejä kodo poolõ üten Kalkuni Henn-Hillariga ja kaiva Puigal nuuri näütemängutegemist.

  Tõnõ ja kolmas saadõ om ma Setomaal tett. Juttu tulõ leelokoorist «Laanõtsirk», umakultuuritegemiisist Verska Gümnaasiumin, poiskõisipundist Zetod, Meremäe savipäivist, Taarka-näütemängust ja pall’ost muust.

  Neläs saadõ om latsi folkloorilaagrist Valgõmõtsan ja Kaika suvõülikoolist Vanan-Koiolan.

  Viiendän saatõn kaias ümbretsõõri Oravil ja Vahtsõliina kandin. Perämädsen saatõn omma saatõtegejä Mulgimaal. Käüdäs är Lilli algkoolin, parhilla viil ainukõsõn koolin, kon opatas mulgi kiilt.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
   
   
   Uma Lehe sõbõr!