Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Pommi-võhl
   
  Ahvrika riigin Mosambiigin om Euruupa tiidläisi abiga vällä märgit vahtsõnõ kavalus, kuis löüdä häste kätte sõast perräjäänüid miine. Võhlõ abiga. Miine löüdmine om esihindäst rassõ tüü: ku metälliotsja ots’, ei tii tuu vahet, kas maa seen om miin’ vai mõni muu ravvast asi.

  Miiniotsja pini väsüs jäl ruttu är ja või uma kihä rasõhusõga panda plahvatama ka miini. Ku pini nakas umma peremiist väega hoitma, ots’ tä peremehe meelehääs vällä ka muid asju. A taa tüü pääle omma vällä treenidü maailma kõgõ suurõmba hampstrivõhlu. Hampstrivõhlu omma 50–90 sendimiitret pikä ja kaalva 1–3 killu.

  Võhlõ om otav pitä, lihtsä ütest kotussõst tõistõ vitä ja nä omma hää paljunõja. Võhlu löüdvä miini üles lõhkõainõ lõhna perrä. Näil om väega hää nõna, selle et käk’vä tavaelun umma söögimuuna maa ala ja nuhutamisõ perrä löüdvä tuu perän üles. Võhlu omma miiniots’misõ man pantu rihma otsa nigu pini ja juuskva sis maa pääl ringi, hanna omma püstü nõstõdu, ja nuhutasõ kõik’ aig maad. Ku miini löüdvä, nakkasõ sääl kraaàma.

  Tasus saava võhlu banaani. Lõhkõainõ hais tähendäski eläjile tuud, et piä saava nä süvvä. Võhlõ ei huvita, midä timä peremiis’ mõtlõs, näid huvitas õnnõ süük’. A ku tüülkäümist om sakõstõ olnu, sis om võhlul kõtt täüs ja nää viisi ei inämb tüüd tetä. Tuud tulõ sakõstõ ette esieränis iispäivist, ku võhlu omma saanu nädälilõpul hulga maiuspallu.

  Aolehte Helsingin Sanomat lugi Fastrõ Mariko
   
  Mis sa arvat?

   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!