Nummõr' 96
Küündlekuu 14. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võromaa sugupuiõ näütüs
 •  
 • Noorõ naasõ luulõ om tsipa Kaplinski muudu
 •  
 • Folgipido Põlvan
 •  
 • Tulõman om väikuidõ kiili «eurovisioon»
 • Elo
   
 • Võrokõsõ kuldkallo takan ajaman
 • Märgotus
   
 • Keerbergi Liis: ildampa võisi kah midägi kaitsa olla!
 •  
 • Umamiilne Lõuna-Eesti
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Tervüseviaga puutriopja trotsõ kärret külmä
   
  Külmäl vahtsõaastakuu 21. pääväl jõudsõ lõppu MTÜ THINK Eesti üts osa jakuprojektist tervüseviaga puutriopjilõ.

  Lõpõtajit oll’ 50, a pall’o es saa kas transpordi vai tervüse peräst pääliina minnä, noilõ saadõtas tunnistusõ postiga kodo.

  Professor Võhandu kõnõl’ puutri tulõvigust ja tuust, kuis puutrit saa tervüseviaga inemiisi hääs tüüle panda. Sis kõnõl’ Skype inemine ja soovit’ rohkõmb Skypega kõnõlda. Tä kutsõ tervüseviaga inemiisi Skype firmahtõ tüüle, a sis piät määnegi tõnõ võõras kiil ka häste selge olõma.

  Edesi jagasi professor ja Bode Külliki tunnistuisi, Kikka Kaido mänge süntesaatorit.

  Ega thinkläse õnnõ opmisõ peräst puutri takan es istu. Näütüses Luksi Meelis tege varbidõga ilosit pilte ja Kulberti Margusõ ristpisten tikit pildi omma parhilla Tal’na tervüseviaga inemiisi kuan vällänäütüsele pant.

  Peräst küsse professor Võhandu, et kas timä nimega trahtri viil alalõ om? A ma ütli, et järv ja jõgi omma ka viil alalõ. Tä lubasi suvõl perrä kaema tulla.

  Kodarasõ Koit, kats aastakka THINK-in opnu
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Võlssrahha võisi ka Räpinäh trükki
   
  Kae, kos parhilla om suur pahandus, et Saksamaal trüküti vigatsit 100- ja 500-kroonitsit. A mille võlssrahha piät Saksamaal tegemä, tuud saanu lähembäst kah.

  Tsaariaol trüküti rahha Räpinä paprõvabriguh. Täämbädsel pääväl om kõrraligu raha jaos vaia väega hääd trükükota, a ku võlssrahha tahetas tetä, võisi tuud Räpinäh trükki. Sis piä-i tuud kavvõst Saksamaalt tuuma.

  Rolli, lehelugõja (kirotaja nimi om teedä)
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Viil Eesti Imä kujost
   
  Uma Leht om saanu Võromaa inemiisi käest suurõ paki kirju, kon nä pakva vällä, määne võisi olla illos Eesti Imä kujo, kon tuu võisi olla jne.

  Lehelugõjil om väega umaperätsit ja huvitavit mõttit, a kah´os jakku-i kõiki kirju jaos leheruumi. Uma Lehe toimõndus and kõik kirä ja ka lehetoimõndustõ kõlistanu inemiisi ettepanõki edesi Eesti Imä kujo vällämärkjäle Sissasi Hansulõ.

  Uma Leht kõnõlõs Eesti Imä kujost jäl sis, ku om vaia rahvalõ vahtsõt kujo kavandit näüdädä.

  Uma Lehe toimõndus
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!