Nummõr' 96
Küündlekuu 14. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võromaa sugupuiõ näütüs
 •  
 • Noorõ naasõ luulõ om tsipa Kaplinski muudu
 •  
 • Folgipido Põlvan
 •  
 • Tulõman om väikuidõ kiili «eurovisioon»
 • Elo
   
 • Võrokõsõ kuldkallo takan ajaman
 • Märgotus
   
 • Keerbergi Liis: ildampa võisi kah midägi kaitsa olla!
 •  
 • Umamiilne Lõuna-Eesti
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Tulõman om väikuidõ kiili «eurovisioon»
    
   
  Neiokõsõ käve võrokeelidse lauluga suurõl Eurovisioonil. 
    
  Sügüse, 14. rehekuu pääväl peedäs Roodsimaal Östersundin lauluvõistlust-festivaali «Liet-Lavlut International», mille kotsilõ üteldäs ka väikuidõ kiili «eurovisioon».

  Võistlusõlõ päses kümme kõgõ parõmbat andsamblit vai esinejät Euruupast, kiä kandva ette laulõ uman väikun paikligun keelen.

  Vahtsõlõ võistlusõlõ oodõtas vahtsit laulõ ka võro keelen. Tuusjaos, et kõgõ parõmbit vällä valli, tulõ umakeeline laul saata inne 17.04 komisjonilõ kullõmisõs. Kohe lasõrtsõõr saata ja midä viil inne piät tegemä, saat lukõ kodulehe www.liet.nl päält.

  Säänest festivaali peedäs timahavva nelländät kõrda ja innembi om sääl esitet laulõ katalaani, baski, kõmri, sorbi, saami, friisi, friuli keelen ja egäsugutsiin muin keelin kah. Roodsin kõrraldõdas võistlust selle, et minevä kõrd võidi saamlasõ. Tulõvanõ laulufestivaal kõrraldõdas tuul maal ja tuun kandin, konkotsil tuud kiilt kõnõldas.

  Mõnõl maal, kon om hulga uman keelen muusigategijit, valitas võistlõmaminejä laul joba innembi vällä. Tuud asja tegevä näütüses friisi Hollandin ja ka saamlasõ.

  Kelle laul valitas vällä, päses esinemä festivaalilõ. Näile lubatas kinni massa ka sõit ja sääl elämine.

  Võistlusõl andas vällä kats avvuhinda: þürii ja päältkullõjidõ uma. Þürii-liikmit om ka kümme: sinnä kutsutas inemiisi, kiä omma peri samast kandist, kost laulõ esitäjä. Õkvalt lauluvõistlust päält kaema päses 425 inemist. Tahetas kõrralda ka nii, et laulõ kuulõt õkva raadiost ja Internetist. Hellü kõgõ inämb miildünüle laululõ saat anda, ku mobiiliga SMSi saadat.

  Samal nädälil, ku laulufestivaali peedäs, om Östersundin ka joiuoopõri maailma edimäne ettekandminõ, mitmit kontsõrtõ, tiatrit jms.

  Kõkkõ taad vidä iist Stockholmi ülikooli soomõ keele uurja Birger Winsa, kiä om mitu vuuri ka Võrumaal käünü.

  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!