Nummõr' 95
Vahtsõaastakuu 31. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
 •  
 • Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku inne
 •  
 • V.Õ.R.O V.E.R.I
 •  
 • «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Tulõ sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Ku toro külmäs, tulõ Enno appi
 •  
 • Luhtsi miis tekk´ uma maa pääle küläplatsi
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ: säänest imä avvusammast tohe-i tetä!
 •  
 • Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
 •  
 • Noorilõ saa-i võlssi
 • Innembi
  Perämäne külg
    
    
   
 • Võrokeelidse uudissõ Vikerraadion 31.01 kell 17.05! Vai kullõ internetist: http://uusweb.er.ee/utoim/live/viker.ram
 •  
   
   
  Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
   
  Sissasi Hans
   
  Eesti Imä avvusamba vällämärkjä Sissasi Hans (72) ütel’ kujo kavandi tennü Leinbocki Piitrele, et avvusamba makett tulõ ümbre tetä.
   
  Midä ütleti inemiisile, kiä tan lehen Eesti Imä kujo kotsilõ uma arvamusõ vällä ütlõsõ?

  Sääne mälehtüsmärk Võrolõ ei tulõ. A olõ tuu au Võro jaos vällä võidõlnu, et Võro liina luvvas Eesti Imä monument ja tuu kimmähe tulõ.

  Ütle nailõ inemiisile: ku näit, et om halvastõ tett, sis ma olõ tunnõt inemine külh, olõs võinu minno üles otsi. Mullõ kirota vai helistä ja üteldä: Hans, ajat jamma, sa ei tii ilosat asja!

  Kuna saami teedä, määne kujo sis Eesti Imäle tulõ?

  Meil oll’ konkurss ja tan oll’ väega korgõ tasõmõga þürii: esimiis oll’ skulptor ja professor Jaak Soans, asõesimiis ma, sis kunstnigu-skulptori Ekke Väli, Jaan Elken, Hannes Starkoff, Endel Palmiste. Ebe Nõmberg, Elle Kull, Ilmar Jalas – Mõnistõst peri arhitekt, kes Tal’nan lainit lüü – ja viil mitmit lugupeetüisi inemiisi.

  Mullõ taa «pung» es miildü. A ma näi, et kõik neli eloelementi omma olõman ja ku posti pääle naasõ ja latsi kujo mano luvva, sis ei olõ inämb midägi muud vaia.

  Viimätsel kokkosaamisõl Võro liinavalitsusõn, ku ma ütli, et inemise piäsi iks imä mälehtüsmärgist arru saama, kõnõldi mullõ kunstist arrusaamisõst, et rahvast piät kasvatama ja rahvalõ kunsti oppama. A mu meelest imä ei olõ tuu jaos õigõ kotus. A sai arru, et jää kaotajas ja es vaidlõ tuuperäst vasta.

  Ütliti kunstnikulõ, et kujo tulõ ümbre tetä?

  Sai minevä nädäli kunstnikuga kokko. Võtimi maketi liinavalitsusõ aknõ päält maaha.

  Kunstnik naas’ kõgõpäält mu pääle hellü nõstma. Ütli tälle, et rahvas kõnõlõs taast väega halvastõ ja sul ku kunstnigul piäsi tuust iks halv tunnõ olõma.

  Sis tä ütel’, et andku ma ette, määne piät kuju olõma. A tuu piä ma kõgõpäält komisjoniga kokko kõnõlõma. Tüüd ma jakka egäl juhul. Tuud tiiä-i, määne kuju tulõ, a kimmähe piät seo edesi andma sõnumi, et mi ku rahvas jäämi alalõ. Ja siin piät meile naanõ appi tulõma.

  Ku pall’o rahha Eesti Imä jaos parhilla kuun om?

  Inämb ku 155 000 kruuni. 50 000 läts’ konkursitöie ja 6000 konkursi kõrraldamisõ pääle. Ku ka mehe ja noorõmba inemise nakkasõ naist ku immä tähtsäs pidämä ja rahha andma, saa kujo kimmähe valmis. Parhilla omma annõtaja päämidselt vanõmba naasõ – nimä saava elost arru.

  Küsse Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
 • 1. radokuu pääväst saa Internetist Lasteka kodolehe päält www.lastekas.ee kaia multikat «Juss õpib võru keelt» ja kullõl-da võrokeelist unõjuttu!
 •  
     
   Uma Lehe sõbõr!