Nummõr' 95
Vahtsõaastakuu 31. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
 •  
 • Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku inne
 •  
 • V.Õ.R.O V.E.R.I
 •  
 • «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Tulõ sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Ku toro külmäs, tulõ Enno appi
 •  
 • Luhtsi miis tekk´ uma maa pääle küläplatsi
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ: säänest imä avvusammast tohe-i tetä!
 •  
 • Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
 •  
 • Noorilõ saa-i võlssi
 • Innembi
  Perämäne külg
    
    
   
 • Võrokeelidse uudissõ Vikerraadion 31.01 kell 17.05! Vai kullõ internetist: http://uusweb.er.ee/utoim/live/viker.ram
 •  
   
  Võrokõsõ: säänest imä avvusammast tohe-i tetä!
   
  Mul om väega hää miil, et Sika Aavo taast as’ast kirot’. Kai esi kah Eesti Imä kujo maketti liinavalitsusõ aknõ pääl ja mõtli, et mis kunstnik taa külh teie? Ja mis inemise naa viil olli, kes säändse vällä valisi??? Seo om häpü väärt jublakas!

  Luu mano >>
   
  Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
   
  Eesti Imä avvusamba vällämärkjä Sissasi Hans (72) ütel’ kujo kavandi tennü Leinbocki Piitrele, et avvusamba makett tulõ ümbre tetä.

  Luu mano >>
   
  Noorilõ saa-i võlssi
   
  Kuis sa märgit uma elo tsihti, ku sa julgu-i silmi pilota ja vähäkese taivarando kaia? Nuur inemine taht jo iks parõmbidõ ja kipõmbalt edesi minnä kui vana. Vanakõisi elo om noorõlt kaia väegä ullilt vinüjä ja omgi nii.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
 • 1. radokuu pääväst saa Internetist Lasteka kodolehe päält www.lastekas.ee kaia multikat «Juss õpib võru keelt» ja kullõl-da võrokeelist unõjuttu!
 •  
     
   Uma Lehe sõbõr!