Nummõr' 95
Vahtsõaastakuu 31. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
 •  
 • Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku inne
 •  
 • V.Õ.R.O V.E.R.I
 •  
 • «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Tulõ sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Ku toro külmäs, tulõ Enno appi
 •  
 • Luhtsi miis tekk´ uma maa pääle küläplatsi
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ: säänest imä avvusammast tohe-i tetä!
 •  
 • Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
 •  
 • Noorilõ saa-i võlssi
 • Innembi
  Perämäne külg
    
    
   
 • Võrokeelidse uudissõ Vikerraadion 31.01 kell 17.05! Vai kullõ internetist: http://uusweb.er.ee/utoim/live/viker.ram
 •  
   
   
  «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
   
   
  Võro Instituut kuulutas vällä 19. latsi võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa»

  Juttõ või üles kirota imä-esä, vanaimä-vanaesä vai mõnõ tõsõ vanõmba inemise käest.

  A kimmähe uutva võistlusõ kõrraldaja juttõ ja mõttit ka täämbädse ao koolielost, nal’akist juhtumiisist, kodopaigast ja kõgõst muustki.

  Kõiksugu jutu, näütemängu, luulõtusõ, katõkõnnõ, arotusõ, mõtõlusõ, vaiõlusõ, kitmise ja kaibamisõ omma oodõdu.

  Eräavvuhinna omma näütemänge ja tunnõtuidõ lauluviise pääle vahtsidõ sõnno kirotajilõ.

  Tüü tulõ saata nii paprõ pääl ku meiliga Võro Instituuti ildampa 3. paastukuu pääväs (03.03.2006).

  Parõmba saava avvuhinna ja kõik võiva parõmbit töid lukõ vahtsõst kogomigust «Mino Võromaa 19».

  Saada uma tüü: Võro Instituut, Tartu 48, 65609 Võro liin ja kadri.laube@wi.werro.ee. Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü tel 78 21 960.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
 • 1. radokuu pääväst saa Internetist Lasteka kodolehe päält www.lastekas.ee kaia multikat «Juss õpib võru keelt» ja kullõl-da võrokeelist unõjuttu!
 •  
     
   Uma Lehe sõbõr!