Nummõr' 95
Vahtsõaastakuu 31. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
 •  
 • Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku inne
 •  
 • V.Õ.R.O V.E.R.I
 •  
 • «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Tulõ sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Ku toro külmäs, tulõ Enno appi
 •  
 • Luhtsi miis tekk´ uma maa pääle küläplatsi
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ: säänest imä avvusammast tohe-i tetä!
 •  
 • Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
 •  
 • Noorilõ saa-i võlssi
 • Innembi
  Perämäne külg
    
    
   
 • Võrokeelidse uudissõ Vikerraadion 31.01 kell 17.05! Vai kullõ internetist: http://uusweb.er.ee/utoim/live/viker.ram
 •  
   
  Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
   
  Pühäpääväne kontsõrt «Ummi latsi hääs» meelüt´ kullõma inämb ku 500 inemist, kullõja anni Võro haigõmaja sünnütüsosakunna hääs 21 538 kruuni.

  Luu mano >>
   
  Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku inne
   
  Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku minevä keväjä, and Sotsiaalministeerium teedä.

  Luu mano >>
   
  V.Õ.R.O V.E.R.I
   
  Puulpääväl, 28. vahtsõaastakuu pääväl oll’ Tarton Lõunakeskusõn (Contra sõnno perrä vahtsõn Lõuna-Eesti keele ja kultuuri keskusõn) tARTu kunstikuu raamõn Lõkõridõ kontsõrt, iälaheng, kon...

  Luu mano >>
   
  «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
   
  Võro Instituut kuulutas vällä 19. latsi võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa»

  Luu mano >>
   
  Tulõ sugupuiõ näütüs
   
  Eesti Genealoogia Selts ütenkuun Võromaa Muusõumiga tege 25. radokuu pääväl vallalõ Võromaa sugupuiõ näütüse.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
 • 1. radokuu pääväst saa Internetist Lasteka kodolehe päält www.lastekas.ee kaia multikat «Juss õpib võru keelt» ja kullõl-da võrokeelist unõjuttu!
 •  
     
   Uma Lehe sõbõr!