Nummõr' 95
Vahtsõaastakuu 31. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
 •  
 • Võromaal om tervüseviaga inemiisi perräkaejit pia poolõ veidemb ku inne
 •  
 • V.Õ.R.O V.E.R.I
 •  
 • «Mino Võromaa» - võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Tulõ sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Ku toro külmäs, tulõ Enno appi
 •  
 • Luhtsi miis tekk´ uma maa pääle küläplatsi
 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ: säänest imä avvusammast tohe-i tetä!
 •  
 • Sissasi Hans: Eesti Imä tulõ-i sääne!
 •  
 • Noorilõ saa-i võlssi
 • Innembi
  Perämäne külg
    
    
   
 • Võrokeelidse uudissõ Vikerraadion 31.01 kell 17.05! Vai kullõ internetist: http://uusweb.er.ee/utoim/live/viker.ram
 •  
   
   
  Sünnütüslavva jaos om kuun 45 000 kruuni
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Kermese Rein (kural), Aunaste Maire, Aameri Heli ja Laube Kadri omma rõõmsa, et kontsõrti «Ummi latsi hääs» tull´ kaema saalitäüs rahvast ja sünnütüslavva hääs anti 21 538 kruuni. 
    
  Pühäpääväne kontsõrt «Ummi latsi hääs» meelüt´ kullõma inämb ku 500 inemist, kullõja anni Võro haigõmaja sünnütüsosakunna hääs 21 538 kruuni. Üten haigõmaja arvõ pääle kant 23 430 krooniga om sünnütüslavva rahast kuun inämb ku kolmandik.

  «Väega häste läts’!» jäi kontsõrdi pääkõrraldaja Laube Kadri ettevõtmisõga rahulõ. Ka Lõuna-Eesti Haigla päätohtri Kermese Rein ja sünnütüsosakunna juhataja Aameri Heli tundsõ häädmiilt, et Võromaa inemise uma haigõmaja hääs nii pall’o rahha anni.

  Rahvamuusikit ja tõisi esinejit kullõma tulnu rahvas sai iks midägi vasta kah. Mitmõ ülesastja laulmisõ pääle plaksutõdi väega kõvastõ. «Nii illos laul!» sosisti naasõ saalin Tauli Anu, Kalda Indreku, Roose Celia ja Tamra Kaidi laulmisõ aigu.

  Kimmä käega juhtsõ kontsõrti «Meie» saatõjuht Aunaste Maire, kink hää nal’a esinejide ja kontsõrdikõrraldajidõ kotsilõ panni rahva mitmit kõrdo naardma.

  Võro haigõmaja sai lisas rahalõ viil hulga muid kingitüisi: Võromaa naisi ummõldu üühammõ, beebiteki Otto-Triinu poodist, Setomaa ülembsootska Riitsaarõ Evari maali «Imä Leeloga» ja muudki viil.

  «Inemise omma sünnütüslavva ostmist tugõnu, oodami ka ettevõttidõ tukõ,» ütles Laube Kadri ja luut, et Võromaa firma tegevä ummi latsi hääs iks rahakarmani vallalõ.

  Sünnütüslavva hääs saa rahha kanda a/a 10220041359014
  Selgitüs: Ummi Latsi Hääs
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Ilosat immä uutõn
   
  Mäletä-i Võromaal säänest leheluku, mille pääle olõsi toimõndus saanu inämb ku 30 kirja ja telehvonikõnõt. Sääne oll’ vastakaja Sika Aavo jutu «Imä vai lõbunaanõ?» pääle.

  Ku üts kiri vällä jättä, sis olli kõik säändse imä avvusamba vasta. Ka Eesti Imä kujo vällämärkja Sissasi Hans saa arvo, et saa-i tetä kujjo, mille kotsilõ rahvas nii halvastõ kõnõlõs.

  Kõnõli ka kujo vällä valinu þürii edemehe, skulptori Soansi Jaaguga. Timäle kah seo kava ei miildü. A tuul konkursil olõ-õs parõmbit olnu. A Soansi sõnno perrä olõ-i vaia võidutüüst egä hinna iist kujjo valmis tetä. Lajan ilman tetäs sakõst nii, et konkurss om õnnõ «lämmistüses» ja leping kujo vai maja tegemises tetäs hoobis tõsõ kunstniguga. Eesti Imä kujo tegemise man soovitas Soans tegejil tuudki perrä märki, kas tetä seo kujo iks järve viirde madala kotussõ pääle. Võromaa kuplidõ pääl om jo kümnit perädü ilosit kotussit.

  Nigu Võromaa inemise, lövva ma kah, et esihindäst om Eesti Imä kujo tegemine väega illos mõtõ. Looda, et ilosast mõttõst saa peräkõrd ka illos kujo ilosan paigan.

  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
 • 1. radokuu pääväst saa Internetist Lasteka kodolehe päält www.lastekas.ee kaia multikat «Juss õpib võru keelt» ja kullõl-da võrokeelist unõjuttu!
 •  
     
   Uma Lehe sõbõr!