Nummõr' 94
Vahtsõaastakuu 17. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kiil «Lastekan»
 •  
 • Loeti võro- ja turukeelitsit luulõtuisi
 •  
 • Film piiri veerest piäsi joudma ka telekahe
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Vana käsitüü oppus Urvastõn
 •  
 • Latsõ tei Kiidil ehtit, püürhällüsõitu ja lei tandsu
 • Märgotus
   
 • Imä vai lõbunaanõ?
 •  
 • Kalda Indrek: Võromaa järve tulõsi kõrda tetä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Lõuna-Eesti Haigla sünnütüsosakund uut tukõ sünnütüslavva ostmisõs!!!
   
   Sünnütüslavva hääs saa rahha kanda: a/a 10220041359014 SEB Eesti Ühispank.
    
   Selgitüs: Ummi Latsi Hääs.
    
   
 • Tulõ ka häätegemise-kontsõrdilõ Ummi Latsi Hääs 29. vahtsõ-aasta-kuu pääväl kell 16 Võro liina Kandlõ kultuuri-maja saali. Üles astva Kalda Indrek, Tamra Kait, Tauli Anu, Noor-maa Tarmo jt. Õdakut juht Aunaste Maire.
 •  
   
   
   
  Kuninganna-piibli
   
   
  Võromaa muusõum pidä hindä ütes põnõvambas varas Rootsi kuningannalõ Kristiinalõ pühendet saksakiilset «Nürnbergi piiblit», miä om trüküt aastil 1641-1649.

  Piibliraamadu tagomadsõ kaasõ siseküle pääle om alatõn aastast 1700 kirja pant latsõ sündümiisi. Raamadu umanigu nimme olõ-i kongi kirän, a et latsi vadõri olli peri Tal’na korgaadli ja rüütlide siäst, sis või arvada, et umanik oll’ kah tuudaigu tähtsä inemine.

  Piibli and’ muusõumilõ 1974. aastagal Ernitsä Edmund. Timä sugulaisi perimüse perrä and’ piibli Paunkülä mõisa Liebwerthi talo ümbre kogonu velitsidekogodusõlõ kuninganna Kristiina esi. Kas tu periselt ka nii oll’, tuud ei tiiä, piibli löüd’ tast talost Ernitsä Edmundi lell.

  Säändsit piiblit om Eestin alalõ õnnõ kats tükkü. Tõnõ löüti Pakri saarõ päält ja om Tal’nan Teaduste Akadeemia raamadukogon.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!