Nummõr' 94
Vahtsõaastakuu 17. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kiil «Lastekan»
 •  
 • Loeti võro- ja turukeelitsit luulõtuisi
 •  
 • Film piiri veerest piäsi joudma ka telekahe
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Vana käsitüü oppus Urvastõn
 •  
 • Latsõ tei Kiidil ehtit, püürhällüsõitu ja lei tandsu
 • Märgotus
   
 • Imä vai lõbunaanõ?
 •  
 • Kalda Indrek: Võromaa järve tulõsi kõrda tetä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Lõuna-Eesti Haigla sünnütüsosakund uut tukõ sünnütüslavva ostmisõs!!!
   
   Sünnütüslavva hääs saa rahha kanda: a/a 10220041359014 SEB Eesti Ühispank.
    
   Selgitüs: Ummi Latsi Hääs.
    
   
 • Tulõ ka häätegemise-kontsõrdilõ Ummi Latsi Hääs 29. vahtsõ-aasta-kuu pääväl kell 16 Võro liina Kandlõ kultuuri-maja saali. Üles astva Kalda Indrek, Tamra Kait, Tauli Anu, Noor-maa Tarmo jt. Õdakut juht Aunaste Maire.
 •  
   
   
   
  Imä vai lõbunaanõ?
   
  Kas Võro liina, maakunna ja terve Eesti rahvas iks taht, et Eesti Imä säändse «avvusamba» saa?
     
   
  Sika Aavo, võro miis Eesti Imä avvusamba makett.
   
   
  Ma saa niimuudu arvu, et taa avvusammas, miä tahetas Eesti imäle tetä, piäsi tettämä toolõ imäle, kiä sünnüt’ ja kasvat’ ummi latsi väega rassõl aol. Nuu rassõ ao olli sõa-ao, kiudutamiisi-ao ja Tsiberin olõgi ao.

  Niisama rassõ olli nuu ao, ku imä pidi kolhoosi aigu minemä kell üts üüse kolhoosi tsia- vai lehmälauda mano tüüle.

  Sõs tulõma kodo, saatma latsõ kuuli ja ku latsi oll’ hulga, nakkama näile rõivahilpõ sälgä umblõma. Sõs kaema, miä latsilõ süvvä saa, ku nä koolist tulõva – a normipäivi iist sai kümme kopkast, ku tuudki sai.

  Niisama piäsi tuu avvusammas olõma liinalatsi immile, kiä lätsi hummogu tehassõhe tüüpingi taadõ ja pidi tüüd tegemä nigu mehe. Ja nii edesi.

  A parhilla tahetas tetä avvusammast imäle (nelä miljoni krooni iist!), kellel ei olõ ei teko, ei näko! Mõtlõ taast sõs esi kokko midä tahat.

  A ma mõtlõ taast nii, et ku taa piäsi olõma naanõ, sõs kõgõpäält um tä mu meelest rõivilda prostituut, kiä häbendäs umma näko näüdädä – um «punukõsõ» ette saanu juhusligu manmagaja käest.

  Misperäst ma ei või nii mõtõlda, ku kõik seo ilma aokirändüs um täüs puulpallidõ nuuri naisi ja immi pilte, kiä pikutasõ kõrvuisi pilukilõ lõigat arbuusi ja kõvõra banaaniga, hindäl näokõnõ naarul ja jalakõsõ hargilõ?

  Kelle kintsu ja tissi omma pringimbä, tuu um ilosamb, midägi «väärt», tuust kõnõldas ja kirotõdas!

  Ku mu kaonu imä, kiä um sünnütänü ja inemiisis kasvatanu kuus last, saasi havvast üles tulla ja näesi taad äbärige «vaimusünnütüst», ei saasi tä üteldä midägi rohkõmb ku «poja, olõ hää, panõ kirstulõ kaas pääle tagasi.»

  Kellele sõs tahetas seo «avvusammas» tetä, kas viimädse viietõisku aasta lõbunaisilõ vai noilõ, kellest ma kirätükü algusõn kirodi?

  Ku kallis Võro liina, Võro maakunna vai terve Eestimaa rahvas taht, et sääne «avvusammas» saasi tettüs, sõs om mul süämest kaâo samba esäst ja ristiesäst.

  Ku tuu olõsi mu tetä, sõs ma teesi külh taalõ «avvusambalõ» abordi, et säänest es sündünü!


  Uma Lehe toimõndus uut lugõjidõ mõttit Eesti Imä kujo kottalõ. Kirotagõ Tartu 48, 65609 Võru vai info@umaleht.ee. Või ka kõlista 78 22 221.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!