Nummõr' 94
Vahtsõaastakuu 17. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kiil «Lastekan»
 •  
 • Loeti võro- ja turukeelitsit luulõtuisi
 •  
 • Film piiri veerest piäsi joudma ka telekahe
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Vana käsitüü oppus Urvastõn
 •  
 • Latsõ tei Kiidil ehtit, püürhällüsõitu ja lei tandsu
 • Märgotus
   
 • Imä vai lõbunaanõ?
 •  
 • Kalda Indrek: Võromaa järve tulõsi kõrda tetä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Lõuna-Eesti Haigla sünnütüsosakund uut tukõ sünnütüslavva ostmisõs!!!
   
   Sünnütüslavva hääs saa rahha kanda: a/a 10220041359014 SEB Eesti Ühispank.
    
   Selgitüs: Ummi Latsi Hääs.
    
   
 • Tulõ ka häätegemise-kontsõrdilõ Ummi Latsi Hääs 29. vahtsõ-aasta-kuu pääväl kell 16 Võro liina Kandlõ kultuuri-maja saali. Üles astva Kalda Indrek, Tamra Kait, Tauli Anu, Noor-maa Tarmo jt. Õdakut juht Aunaste Maire.
 •  
   
   
   
  Latsõ tei Kiidil ehtit, püürhällüsõitu ja lei tandsu
   
  Liiva Aasa, Vilustõ kooli oppaja
    
   
  Russi Olev oppas latsilõ puust ehtide tegemist. 
    
  Koolivaheaol, 5.-6. vahtsõaastakuul kõrrald’ Võro Instituut latsi perimüskultuuri talvõkooli Rõugu lähküh Kiidi taloh.

  Pääle taloga tutvassaamist lätsimi õkva Allasõ Jaani iistvidämisel matkalõ. Põnnõv oll’ Võromaa mehe hääd võrokiilset juttu kullõldõh kopratammõst üle minnä ja oroviiri pääl turni, kostkotsilt sai piaaigu püstloodih üles. «Är peläku, sata saat õnnõ ütele poolõ!» and’ Jaan pelgäjäle käe ni avit’ üles.

  Tagasi taloh, alas’ võro keele tunn Jüvä Sullõviga ja Silmä Anu näütemänguoppus. Säält minti puust kaalaehtit tegemä, tuud opas’ Haani miis Russi Olev. Agaramba naksi esi tüüga pihta. Tõõsõ pelksi põrisõvat tikksaagõ, a Olev ütel’: «Midä sa pelgät, kõrval um vällälülitämise nupp!» Tuu and’ julgust ja pia oll’ sae mano järekõrd.

  Joba läts’ pümmes, a tuugiperäst meisterdedi tiigi pääle valmis püürhäll, mille tegemist opas’ taloperemiis Piho Aigar.

  Kaminasaalih oodi joba Võromaa tunnõdu mehe Pulga Jaan ja Rahmani Jan. Nä kõnõli vannu juttõ, Jan tutvust’ umma vahtsõt raamatut «Vävvä».

  Riidi hummogu sai latsõ talo mäki pääl livvõlda. Kiä sõit’ lumõlavvaga, kiä kummist tsõõriga, kiä lask’ mäesuusõga alla. Õdagu tett püürhällügagi jakku sõitjit. Päält liulaskmist mänge Laube Kadri lõõtsa, kõik lauli võro keeli ja lei tandsu.

  Laagri lõpõt’ viktoriin, koh pidi uma laagrist saad tarkusõ vällä pandma. Näütüses küsti, määne oll’ Pulga Jaani kõgõ kavvõmb latsõpõlvõmälestüs. Tull’ vällä, et tuu oll’ täl viil imä kõtuh olõmisõ aost.

  Laagrih oll’ latsi 11 aoluulidsõ Võromaa koolist. Antsla Gümnaasiumi oppaja Silmä Anu iistvidämisel um tegünü 14-latsõlinõ võro keelest ja umakultuurist huvitõt opilaisitsõõr. Seoaastadsõn laagrin tegüsi rahvamuusigasõbrust tõõnõgi, 13 latsõga punt, midä juhendas Laube Kadri.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!