Nummõr' 94
Vahtsõaastakuu 17. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kiil «Lastekan»
 •  
 • Loeti võro- ja turukeelitsit luulõtuisi
 •  
 • Film piiri veerest piäsi joudma ka telekahe
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Vana käsitüü oppus Urvastõn
 •  
 • Latsõ tei Kiidil ehtit, püürhällüsõitu ja lei tandsu
 • Märgotus
   
 • Imä vai lõbunaanõ?
 •  
 • Kalda Indrek: Võromaa järve tulõsi kõrda tetä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Lõuna-Eesti Haigla sünnütüsosakund uut tukõ sünnütüslavva ostmisõs!!!
   
   Sünnütüslavva hääs saa rahha kanda: a/a 10220041359014 SEB Eesti Ühispank.
    
   Selgitüs: Ummi Latsi Hääs.
    
   
 • Tulõ ka häätegemise-kontsõrdilõ Ummi Latsi Hääs 29. vahtsõ-aasta-kuu pääväl kell 16 Võro liina Kandlõ kultuuri-maja saali. Üles astva Kalda Indrek, Tamra Kait, Tauli Anu, Noor-maa Tarmo jt. Õdakut juht Aunaste Maire.
 •  
   
   
   
  2006. aasta vargapoiss
   
  Ollimi vahtsõ aasta vastavõtmisõ pidol Tsolgo rahvamajan. Ülest ast’ bänd ja ka noorõ neiokõsõ – illos oll’ õkvalt kaia, kos sädelivä ja helge egä kihäkotussõ päält.

  Aig läts’ väega kipõlt, kaimi iks kellä, et rõivilõ panda ja vällä minnä vana-aastaga ärsaatmist kaema.

  Kae, kos pall’o rahha iks ilosahe linnas’ vasta taivast! Sooviti hääd vahtsõt aastat ja tervüisi kõigilõ. Sis visksimi jäl rõiva säläst ja jäl õkva jalga keerutama. Aig linnas’ ja tull’ naada kodo minemä.

  Ollimi rõivaruumin edimädse. Saapa jalga ja kängä kotti, mäntli sälgä... a võta näpust: mehel es olõki talvõjopet! Olõ-es kohki, mis lännü, tuu lännü! Jope oll’ mehel õnnõ paar kõrda saanuki säläh olla, iks vahtsõnõ. Karmanih olli pruuni sõrmkinda, katõ patareiga lamp ja peotäüs piparkuukõ.

  «Hääd vahtsõt aastat», jopekõnõ, vahtsõ peremehe säläh ja käekese olkõ kah sul hää lämmä, varas! Ku kõtt om tühi, sõs pista õks mõni piparkuuk põskõ ja tunnõ mõnnu, ku neo ilosahe kurgust alla läävä!

  A inemiisile soovi seol vahtsõl aastal kõgõ parõmbat. Hoitkõ iks ummil rõivil silm pääl!

  Riitsaarõ Lainõ Paidra küläst
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Karbiga Võro liinavalitsustõ!
   
  Uma Leht om joba mitu kõrda kutsnu inemiisi «Ummi latsi hääs» rahha andma, et Võro haigõmaja saasi vahtsõ sünnütüslavva.

  Anna muidoki, a pall’o ma, pensionär, iks anda saa? Tuu ettevõtmisõ kõrraldaja piäsi minemä rahakorjamiskarbiga Võro liinavalitsustõ – noil sääl omma parhilla kõva palga, võisi umma haiglat tukõ külh!

  Lehelugõja Võrolt
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Võromaa Nokia
   
  Eestimaa um väiku maa
  A ütist kiilt ei kõnõlda
  Taal eesti kiil’, taal imäkiil’,
  Viil tarto, seto, võro kiil’...

  Ei jõvvaki naid üles lukõ
  Ku koskilt ei saa vaimutukõ
  Mul abis tull’ hää Uma Leht
  Täl võro kiil’ um mõsueht’

  Ma võro keele mano jäie
  Tä perrä sõnno ritta säie
  Mu juurõki um Võro mullan
  Saa vaihõl naid ma kaema tulla.

  Um Võrol uma Nokia
  Tuu kavval’ «pudsunudsija»
  Miä latsilõgi nall’a tekk’
  Ku as’al miäki kõrvalmekk’

  Lehm nüsmist taht ja kattõ väits
  Ku uibu aian häitsmä läts’
  Tuu, kiä ei mõista võro kiilt
  Jääs pall’ost ilma – essüs tiilt.

  Säinasti Enno Perilt
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!