Nummõr' 94
Vahtsõaastakuu 17. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kiil «Lastekan»
 •  
 • Loeti võro- ja turukeelitsit luulõtuisi
 •  
 • Film piiri veerest piäsi joudma ka telekahe
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Vana käsitüü oppus Urvastõn
 •  
 • Latsõ tei Kiidil ehtit, püürhällüsõitu ja lei tandsu
 • Märgotus
   
 • Imä vai lõbunaanõ?
 •  
 • Kalda Indrek: Võromaa järve tulõsi kõrda tetä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Lõuna-Eesti Haigla sünnütüsosakund uut tukõ sünnütüslavva ostmisõs!!!
   
   Sünnütüslavva hääs saa rahha kanda: a/a 10220041359014 SEB Eesti Ühispank.
    
   Selgitüs: Ummi Latsi Hääs.
    
   
 • Tulõ ka häätegemise-kontsõrdilõ Ummi Latsi Hääs 29. vahtsõ-aasta-kuu pääväl kell 16 Võro liina Kandlõ kultuuri-maja saali. Üles astva Kalda Indrek, Tamra Kait, Tauli Anu, Noor-maa Tarmo jt. Õdakut juht Aunaste Maire.
 •  
   
   
   
  Film piiri veerest piäsi joudma ka telekahe
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Püttsepä Juhani pakk kotost ütenvõetuid ubinit filmi kaema tulnu mulgi kultuuri vidäjäle Laande Allilõ. Alli kuuld filmi­tegejide käest hääd sõnomit, et näil om plaanin tetä umbõs säänesama film ka Mulgi- ja Lätimaa piirist. 
    
  6. vahtsõaastakuu pääväl tull’ Mõnistõ rahvamajja Kuutsilõ vahtsõt võrokeelist filmi «Inemiste piir» kaema hulga rahvast: «filmitegeläse» Võro- ja Lätimaalt, külärahvast ja tõisi häid inemiisi.

  Film «Inemiste piir» om kokko pant viiejaolidsõ telesar’a «Piiri pääl» matõrjalist ja kõnõlõs elost Eesti-Läti piiri veeren. Filmitegemise juht Laiapea Vahur luut, et vast saa filmi telekast nätä joba seo kevväi.

  Laiapea Vahur ütel’, et film om kuigivõrd vahtsõnõ ka noidõ jaos, kiä omma sar’a saatit telekast nännü. Filmin om näütüses saatist vällä jäänü lõik vinneaigsõst kõvast nüsjäst, «piimäpresidendis» kutsutust Raudsepä Adolfist, kiä om kaâos vahepääl joba manala tiid lännü.

  Filmi «Inemiste piir» toimõndaja Püttsepä Juhani kirot’ filmi jaos ka tävveste vahtsõ vahejutu. Noid lugõ Vanemuise näütlejä Eelmäe Lembit.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!