Nummõr' 94
Vahtsõaastakuu 17. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kiil «Lastekan»
 •  
 • Loeti võro- ja turukeelitsit luulõtuisi
 •  
 • Film piiri veerest piäsi joudma ka telekahe
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Vana käsitüü oppus Urvastõn
 •  
 • Latsõ tei Kiidil ehtit, püürhällüsõitu ja lei tandsu
 • Märgotus
   
 • Imä vai lõbunaanõ?
 •  
 • Kalda Indrek: Võromaa järve tulõsi kõrda tetä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Lõuna-Eesti Haigla sünnütüsosakund uut tukõ sünnütüslavva ostmisõs!!!
   
   Sünnütüslavva hääs saa rahha kanda: a/a 10220041359014 SEB Eesti Ühispank.
    
   Selgitüs: Ummi Latsi Hääs.
    
   
 • Tulõ ka häätegemise-kontsõrdilõ Ummi Latsi Hääs 29. vahtsõ-aasta-kuu pääväl kell 16 Võro liina Kandlõ kultuuri-maja saali. Üles astva Kalda Indrek, Tamra Kait, Tauli Anu, Noor-maa Tarmo jt. Õdakut juht Aunaste Maire.
 •  
   
   
   
  Kagahii siilikeist!
   
   
  Ku sõidat vai kõnnit Paidra-Tsolgo suurttiid piten, sõs jäät õkva kaema taad rõõmsa näoga siilipoiskõist, kellele om pää kotsilõ kirotõt «Oja talu».

  Siili pää pääle om ehitet suur vihmavari, et siilikene likõs es saanu. Küsse talo pernaasõ Vaike käest, et kas siilipoisil om ka määnestki köüdüst taloga. Tull’ vällä, et olõ-i, a tuu iist om siilil väikene tüü tetä: ku vihma satas ja latsõ uutva koolibussi, saava nä siilikese man vihmavar’on olla.

  Talost käü kuuli joba kats poissi ja varsti nakkas peretütrekene ka käümä. Naabripoisi kah katõkese, sõs om näid neli poissi – kõik vihmavar’o all.

  Oja talo peremiis om mi külävanõmb Maaska Ove, kellel jääs iks aigu mahhepõllumajandamisõ mant: täl om säändsit kujokõisi koton viil. Vällä raot om karo, oinas, tsirkõ kah.

  Oinaga om saanu pall’o nall’a: ku tä tuudi jaanitulõlõ rahva sisse, sis tedä pildistedi, latsõ ja suurõ saiva sarvist kinni hoita. Paigi tetti ja mõni and’ eski muso. Ku jaanipäiv läbi sai, oll’ oinakõnõ vika saanu: üts sarv oll’ är maaha murt, a Ove oll’ kimmäs, et tuu saa kõrda tetä. Tulõvasõs jaanipääväs tulõ jäl oinas mäe pääle.

  Riitsaarõ Lainõ
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!