Nummõr' 94
Vahtsõaastakuu 17. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Võro kiil «Lastekan»
 •  
 • Loeti võro- ja turukeelitsit luulõtuisi
 •  
 • Film piiri veerest piäsi joudma ka telekahe
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Vana käsitüü oppus Urvastõn
 •  
 • Latsõ tei Kiidil ehtit, püürhällüsõitu ja lei tandsu
 • Märgotus
   
 • Imä vai lõbunaanõ?
 •  
 • Kalda Indrek: Võromaa järve tulõsi kõrda tetä!
 • Kirä
  Kagahii
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Lõuna-Eesti Haigla sünnütüsosakund uut tukõ sünnütüslavva ostmisõs!!!
   
   Sünnütüslavva hääs saa rahha kanda: a/a 10220041359014 SEB Eesti Ühispank.
    
   Selgitüs: Ummi Latsi Hääs.
    
   
 • Tulõ ka häätegemise-kontsõrdilõ Ummi Latsi Hääs 29. vahtsõ-aasta-kuu pääväl kell 16 Võro liina Kandlõ kultuuri-maja saali. Üles astva Kalda Indrek, Tamra Kait, Tauli Anu, Noor-maa Tarmo jt. Õdakut juht Aunaste Maire.
 •  
   
   
   
  Võro kiil «Lastekan»
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Jänku-Jussi multika tegeläse nakkasõ 1. radokuu pääväl võro kiilt opma. Taad multikat kaes 50 000 inemist. 
    
  Ku Eesti latsi siän väega hinnat Interneti kodolehe www.lastekas.ee päätoimõndaja Leoste Janika rehekuul perrega Võromaalõ Kündjä küllä kolisi, sis näkk’ tä edimäst kõrda ka Umma Lehte. Täl tull’ mõtõ kuuntüüd tetä ja seo kuu joudki võro kiil Lastekahe.

  Joba nätäl aigu saava latsõ saata Lasteka kodolehe pääl välläkuulutõt vahtsõlõ jutuvõistlusõlõ «Eläjä vanavanõmbidõ puul» ka võrokeelitsit juttõ. Juttõ saa saata kooni 9. radokuu pääväni. Uma Leht tugõ ettevõtmist avvuhinduga.

  1. radokuu pääväst saa Lasteka kodolehe pääl kaia vahtsõt ossa Jänku-Jussi multikast «Juss õpib võru keelt», kos tulõva küllä sugulasõ Võromaalt. Kõnõldas võro kiilt ja opitas võro keelen egäsugutsit põnõvit sõnno.

  Taa multikas om Lasteka «kaubamärk» ja latsõ uutva ja kaesõ taad kõgõ inämb. Leoste Janika sõnno perrä kaias taad multikat edimädse nädäli joosul vähämbält 25 000 kõrda.

  Www.lastekas.ee om Eesti ainukõnõ umamainõ 2-14 aasta vannuidsilõ latsilõ mõtõld interneti kodoleht, kon saat kaia Jänku-Jussi multikit, mängi mängõ, kirota juttõ jne.

  «Olõmi Lastekat tennü tuu perrä, kos esi elämi,» kõnõlõs Leoste Janika, kiä tull’ üten mehe ja kolmõ latsõga (Karl (5), Johan (4) ja Leo (1,5)) Tal’nast är Kündjäle mehe Jaanusõ vanõmbidõkodo lähküle elämä. «Tuuperäst omgi Lastekan sügüsest hulga maateemaliidsi asju,» seletäs Janika.

  Tä ütles, et maa-teema om Lasteka kaejidõ jaos häste põnnõv, peris liinalatsi jaos eski eksootika. A toda inämb asi latsi köüt.

  Www.lastekas.ee om luud aastak tagasi. Kodolehte kaes kuun inämb ku 50 000 eri last ja latsõvanõmbat.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Rahva hellü tulõ kullõlda
   
  Uma Leht kirot’ minevädsen numbrõn, et mitmõn vallan om latsi sünnütoetus inämb ku kats kõrda suurõmb ku suurõn Võro liinan. Ku mi Võrol uulidsa pääl küssemi, ku suur liina latsitoetus olõsi õigõ, sis ütel’ edimäne vasta tulnu imä, et 2000 krooni om selgehe liiga väikene raha.

  Minevä nädäli lõpun and’ Võro liin teedä hää uudissõ: latsi sünnütoetus nõssi 2000 krooni päält 5000 pääle.

  Uma Lehe rahval om hää ja tarviligu as’a peräst väega hää miil. Hää, ku liinavalitsus uma rahva hellü kullõs ja tuu perrä otsustas. A Võro liinan om viil mitmit asjo, mink man piäsi liinavalitsus külh inämb uma rahva mõttit är kullõma. Paar mõtõt lövvüs taasama Uma Lehe küle pääl, kon seogi jutt.

  Noid mõttit olõ-i kirotaja pastakust vällä imenü. Kirätükke takan om murõ asjo peräst, miä inemiisile kõrda läävä. Ja mitte õnnõ kirotajalõ: nigu Sika Aavo umma kirätükkü toimõndustõ tuvvõn ütel’ – mitu inemist tulli tälle mano, võti nöpsist kinni ja ütli: «Sa mõistat taad kirätüüd, panõ taa asi ummõhtõ kirja!» Ja Aavo sis pand’ki.

  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!