Nummõr' 93
Vahtsõaastakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnüs inämb latsi
 •  
 • Mulgi kiil heränes
 •  
 • Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
 •  
 • Lehetegemise-oppus
 •  
 • Kaegõ ette – eläjä tii pääl
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mitu kiilt – rikkamb lats
 •  
 • Vihk «Võrokeeline kodo»
 •  
 • Hää kraam:
 • Märgotus
   
 • Midä uutva Võromaa tegejä seolt vahtsõlt aastalt?
 •  
 • Jätä-i Võromaad turistõlõ
 • Kirä
  Küsümine
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Kuis piäsi võro kiilt hoitma?
  (Võromaa kuulõ 8. ja 11. klassi opilaisi mõttit)
   
  1.Vanõmba-vanavanõmba piäsi koton võro kiilt kõnõlõma
  2.Koolin piäsi olõma võro keele ringi ja tunni
  3.Koolõn võisi olla võro keele nätäl
  4.Tetä laagrit, kon kõnõldas õnnõ võro kiilt
  5.Vällä panda võrokiilse sildi, poodinime, käelavva jne
  6.Kuulutusõ ja üritüisi nime võrokiilses
  7.Võromaa pidodõl võisi kõrraldaja kõnõlda rahvaga võro keeli
  8.Tetä võro keelen häid laulõ
  9.Tetä võrokeelidse ägedä koomiksi
  10.Võromaal tett kaubal võisi olla võrokeelidse nime
  11.Tetä nal’akidõ võrokeelidside ütlemiisiga hammit, kruusõ, klepse jne
  12.Trükki koolivihkõ kaasi pääle lustlikkõ võrokeelitsit ütlemiisi

  Mu meelest võisi viil ..................................................
  .........................................................................
  .........................................................................

  Hää lehelugõja – midä sa arvat? Prindi küsümustik vällä, tõmba tsõõr ümbre noilõ as’ulõ, minka olõt peri (vai kiroda ka eräle paprõlehe pääle), kiroda mano ummi mõttit ja saada Umalõ Lehele: Tartu 48, 65609 Võro liin.

  Vastajidõ vaihõl loosimi vällä Uma Lehe hammõ ja võrokeelitsit raamatit!


  Nimi..............................................Vannus.............


  Elokotus...........................................Tel......................
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!