Nummõr' 93
Vahtsõaastakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnüs inämb latsi
 •  
 • Mulgi kiil heränes
 •  
 • Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
 •  
 • Lehetegemise-oppus
 •  
 • Kaegõ ette – eläjä tii pääl
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mitu kiilt – rikkamb lats
 •  
 • Vihk «Võrokeeline kodo»
 •  
 • Hää kraam:
 • Märgotus
   
 • Midä uutva Võromaa tegejä seolt vahtsõlt aastalt?
 •  
 • Jätä-i Võromaad turistõlõ
 • Kirä
  Küsümine
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Vihk «Võrokeeline kodo»
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Kuis naada latsiga koton võro kiilt kõnõlõma, ku tuud olõ-i inne tettü ja kuis kõnõldas võro kiilt 14 Võromaa perren, tuust saa teedä Võro Instituudi vahtsõst vihust «Võrokeeline kodo».

  Minevä aastaga lõpun vällä tulnu vihu pand’ kokko Ojari Triinu Võro Instituudist. Tuu jaos kõnõl’ tä perriga, kos latsõ võro kiilt mõistva ja kõnõlõsõ. Lisas anni nõvvu targõmba inemise, kiä omma uurnu katõkeelitsit perrit üle ilma.

  Et kattõ kiilt – Võromaal sis võro ja eesti kiilt – mõistva latsõ mõtlõminõ om tõistmuudu ja rikkamb ku õnnõ üte keele seen kasunul latsõl, sis om vihon ka teedüst, midä tuu tähendäs. Katõkeelitside inemiisi uurja omma tähele pandnu, et ku lats mõist joba väega varra kattõ kiilt, sis lätt kolmanda, neländä jne keele opminõ kah laapsambahe.

  Tuustki om juttu, midä tetä, ku üts vanõmbist võro kiilt kõnõlõ-i, kuis om api vanavanõmbist, mis saa sis, ku last kaes hoitja jne.

  Vihun omma vastussõ ka 15 küsümüsele, miä sagõhõmpa noil inemiisil ette võiva tulla, kiä võro keele pruukmist alostasõ.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!