Nummõr' 93
Vahtsõaastakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnüs inämb latsi
 •  
 • Mulgi kiil heränes
 •  
 • Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
 •  
 • Lehetegemise-oppus
 •  
 • Kaegõ ette – eläjä tii pääl
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mitu kiilt – rikkamb lats
 •  
 • Vihk «Võrokeeline kodo»
 •  
 • Hää kraam:
 • Märgotus
   
 • Midä uutva Võromaa tegejä seolt vahtsõlt aastalt?
 •  
 • Jätä-i Võromaad turistõlõ
 • Kirä
  Küsümine
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Mitu kiilt – rikkamb lats
   
  Kuis piäsi võro kiilt alalõ hoitma – taad piäsi kõnõlõma! Nii kirodi suurõmb jago Võromaa koolinoorist uman võistlustüün «Ütski tark ei sata taivast».

  Luu mano >>
   
  Vihk «Võrokeeline kodo»
   
  Kuis naada latsiga koton võro kiilt kõnõlõma, ku tuud olõ-i inne tettü ja kuis kõnõldas võro kiilt 14 Võromaa perren, tuust saa teedä Võro Instituudi vahtsõst vihust «Võrokeeline kodo».

  Luu mano >>
   
  Hää kraam:
   
  Mesi om tervüsele hää kraam, mii seen om väärt tsukrit (viinamar’atsukõrd 35% ja puuvilätsukõrd 40%), miä läävä kipõlt miisüüjä verre. Mii seen om pia 400 eri asja, näütüses A, C, K ja B grupi vitamiine.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!