Nummõr' 93
Vahtsõaastakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnüs inämb latsi
 •  
 • Mulgi kiil heränes
 •  
 • Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
 •  
 • Lehetegemise-oppus
 •  
 • Kaegõ ette – eläjä tii pääl
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mitu kiilt – rikkamb lats
 •  
 • Vihk «Võrokeeline kodo»
 •  
 • Hää kraam:
 • Märgotus
   
 • Midä uutva Võromaa tegejä seolt vahtsõlt aastalt?
 •  
 • Jätä-i Võromaad turistõlõ
 • Kirä
  Küsümine
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Kimmäs jutt ettekuulutamisõst
   
   
  Jutt «Ettekuulutaminõ ja nõidminõ olõ-i nal’aasi» (20.12. Uma Leht) paistus muinasjutulinõ.

  Kimmäst juttu kõnõl’ Lasva miis Kiiropi Leks, kes Vabadussõan käve.

  Sõamehe olli tallõ pite är jaedu. Oll’ vana-aasta õdak. Talotütrigu tahtsõ kaia, kas saa vahtsõl aastal mehele.

  Sis pidi minemä ütsikuhe kotussõhe, et peeglist kaia umma tulõvast miist.

  Üts tütrik läts’ umaette paika kündle ja peegliga.

  A üts sõamiis tahtsõ nall’a tetä, võtsõ saapa jalast, pandsõ gaasitorbigu pähä ja hiilse tütrigu sälä taadõ.

  Ku tütrik tuud peeglist näkk’, sis hiitü väega ja minest’ är.

  Simsoni Andrus Võrolt
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!