Nummõr' 93
Vahtsõaastakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnüs inämb latsi
 •  
 • Mulgi kiil heränes
 •  
 • Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
 •  
 • Lehetegemise-oppus
 •  
 • Kaegõ ette – eläjä tii pääl
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mitu kiilt – rikkamb lats
 •  
 • Vihk «Võrokeeline kodo»
 •  
 • Hää kraam:
 • Märgotus
   
 • Midä uutva Võromaa tegejä seolt vahtsõlt aastalt?
 •  
 • Jätä-i Võromaad turistõlõ
 • Kirä
  Küsümine
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
  Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
   
   
  Koolivaheao lõpun om Võromaa latsilõ mitmit ettevõtmiisi, kos saa võro kiilt kõnõlda ja ütte-tõist põnõvat tetä.

  5.-6. vahtsõaastakuu pääväni kõrraldas Võro Instituut Kiidil võro keele-kultuuri ja perimüsmuusiga laagri 6.-11. klassi latsilõ. Parhilla om hinnäst kirja pandnu 35 laagrihetahtjat, kõrraldaja Laube Kadri sõnno perrä saa mõni tahtja viil mano tulla.

  Keelesõbrulõ tetäs võro keele oppust ja latsõ opva är väiku võrokeelidse näütemängu. Rahvapillihuvilidsõ saava pille har’ota.

  «Tahtnu, et pillisõbrust tegünü kimmäs punt ja suvõl om meil plaan tetä toolõ pundilõ eräle pillilaagri ja kävvü külän pillimeistril-laulumemmil,» kõnõlõs Laube Kadri.

  Kõigilõ latsilõ tege Rõugõ ürgoron matka paiklik miis Allasõ Jaan, meistrimiis Russi Olev oppas lihtsämbät puutüüd. Mängitäs tandsu- ja laulumänge, ummi juttõ lugõ Pulga Jaan ja laul Rahmani Jan.

  «Pruuvi saa ka püürhällüga sõitmist ja nätä haanimehe suusõ, mõtõ om õdagu ka ahopiirakit kütsä,» ütles Laube Kadri. Tä oppas latsilõ ka tsipakõnõ Rõugõ kihlkunna perimüst ja vannu laulõ.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnüs inämb latsi
 •  
 • Mulgi kiil heränes
 •  
 • Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
 •  
 • Lehetegemise-oppus
 •  
 • Kaegõ ette – eläjä tii pääl
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mitu kiilt – rikkamb lats
 •  
 • Vihk «Võrokeeline kodo»
 •  
 • Hää kraam:
 • Märgotus
   
 • Midä uutva Võromaa tegejä seolt vahtsõlt aastalt?
 •  
 • Jätä-i Võromaad turistõlõ
 • Kirä
  Küsümine
  Perämäne külg