Nummõr' 93
Vahtsõaastakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnüs inämb latsi
 •  
 • Mulgi kiil heränes
 •  
 • Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
 •  
 • Lehetegemise-oppus
 •  
 • Kaegõ ette – eläjä tii pääl
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mitu kiilt – rikkamb lats
 •  
 • Vihk «Võrokeeline kodo»
 •  
 • Hää kraam:
 • Märgotus
   
 • Midä uutva Võromaa tegejä seolt vahtsõlt aastalt?
 •  
 • Jätä-i Võromaad turistõlõ
 • Kirä
  Küsümine
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Sünnüs inämb latsi
   
  Imäpalk mõos ja peräkõrd om naanu ka Võromaal inämb latsi sündümä. Uma Leht küsse vahtsõ aastaga algamisõ puhul, ku häste mikandi umavalitsusõ vahtsit elänikke vasta võtva.

  Luu mano >>
   
  Mulgi kiil heränes
   
  Villändi maakunna aoleht Sakala valisi 2005. aasta «tegejäs» mulgi keele ja meele: mulgikeelitsit uudissit saa kullõlda raadiost ja lukõ Villändi maakunna aolehest Sakala, timahava tugõ riik Mulgi Kultuuri Instituuti 200 000 krooniga.

  Luu mano >>
   
  Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
   
  Koolivaheao lõpun om Võromaa latsilõ mitmit ettevõtmiisi, kos saa võro kiilt kõnõlda ja ütte-tõist põnõvat tetä.

  Luu mano >>
   
  Lehetegemise-oppus
   
  Uma Leht kõrraldas ülehummõn, 5. vahtsõaastakuu pääväl kell 10 lehetegemise-oppusõ 10-18-aastadsilõ koolinoorilõ.

  Luu mano >>
   
  Kaegõ ette – eläjä tii pääl
   
  Perämädse katõ nädäli joosul om Võromaa teie pääl autidõ ette juusknu hulga eläjit.

  Luu mano >>
   
  Tegemiisi Võromaal
   
  Kohe võit minnä ja midä tetä lähembä katõ nädäli seen:

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!