Nummõr' 92
Joulukuu 20. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Joulurahu mõtsaeläjile
 •  
 • Latsilõ lugõmisõs kats’ vahtsõt raamatut
 •  
 • Piltuudis
 •  
 • Tarton kõnõldi Lõuna-Eesti kirändüsest
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Küläpoodist «kriipsu pääle»
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: allaandmisõst olõ-i kunagi midägi hääd tulnu!
 •  
 • Viitenä mõis ja pühä liit
 • Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Latsilõ lugõmisõs kats’ vahtsõt raamatut
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Jõuluaol saava latsõ lukõ kattõ vahtsõt võrokeelist latsiraamatut: Panga Milvi luulõkoko «Läämi kaemi» ja Rahmani Jani juturaamatut vähämbile latsilõ: «Vävvä».

  Panga Milvi om võrokeelitsit latsiluulõtuisi kirotanu joba pall’o aastit.

  Tä om Antslast peri, a eläs parhilla Põh’a-Eestin. «Läämi kaemi» om timä edimäne tävveste võrokeeline kogo.

  Tan kirotõdas lihtsist as’ost, minkast latsõ häste arvo saava: suvõst, tsirkõst, tuulõst, kapstapääst jne.

  Raamat om värmiline, pildi tekk’ Võro kunstnik’ Allasõ Diana.

  «Vävvä» om raamat kollist, kedä kõik’ tiidvä, või-olla õnnõ tõsõ nimega vai hoobis ilma nimeldä.

  Vävvä eläs latsõ sängu all ja sagõhõhe pelgäs lats’ tedä väega.

  Eriti sis, ku om vaia pümmen sängust vällä tulla.

  Vävvä eläs ka nelä-aastadsõ Jaani sängu all ja muidoki pelgäs ka Jaan tedä hirmsahe.

  Miä edesi sai, saa lukõ joba vahtsõst Vävvä-raamatust.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!