Nummõr' 92
Joulukuu 20. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Joulurahu mõtsaeläjile
 •  
 • Latsilõ lugõmisõs kats’ vahtsõt raamatut
 •  
 • Piltuudis
 •  
 • Tarton kõnõldi Lõuna-Eesti kirändüsest
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Küläpoodist «kriipsu pääle»
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: allaandmisõst olõ-i kunagi midägi hääd tulnu!
 •  
 • Viitenä mõis ja pühä liit
 • Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Sünnüs inämb latsi
   
  Imäpalk mõos ja peräkõrd om naanu ka Võromaal inämb latsi sündümä. Uma Leht küsse vahtsõ aastaga algamisõ puhul, ku häste mikandi umavalitsusõ vahtsit elänikke vasta võtva.

  Luu mano >>
   
  Mulgi kiil heränes
   
  Villändi maakunna aoleht Sakala valisi 2005. aasta «tegejäs» mulgi keele ja meele: mulgikeelitsit uudissit saa kullõlda raadiost ja lukõ Villändi maakunna aolehest Sakala, timahava tugõ riik Mulgi Kultuuri Instituuti 200 000 krooniga.

  Luu mano >>
   
  Latsilõ tulõ uma keele ja kultuuri laagri
   
  Koolivaheao lõpun om Võromaa latsilõ mitmit ettevõtmiisi, kos saa võro kiilt kõnõlda ja ütte-tõist põnõvat tetä.

  Luu mano >>
   
  Tarton kõnõldi Lõuna-Eesti kirändüsest
   
  Eelä, 19. joulukuu pääväl tulli kiräinemise kokko Tarto Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskustõ. Peeti seminärri «Lõunaeesti kirändüstraditsiuun’».

  Luu mano >>
   
  Tegemiisi Võromaal
   
  Kohe võit minnä ja midä tetä lähembä katõ nädäli seen:

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Uma Lehe sõbõr!