Nummõr' 54
Hainakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Hainatego tulõ rassõ
 •  
 • Valgusvoori Võro liina?
 •  
 • Võro sai uma ollõkõsõ
 •  
 • Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
 •  
 • Setosid avvustõdas ka kavvõl Indian
 • Elo
   
 • Baltical vahtsõ seto lipuga
 •  
 • Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
 • Märgotus
   
 • Klaasi Urmas: külämiis' või mõnikõrd inämb õigust kõnõlda ku tiidläne
 •  
 • Kas kodo jääs alalõ?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
     
   Kooni hummõnidsõni kullõsõ Tarto ülikooli eesti keele tudõngi Räpinä vallan vanõmbidõ inemiisi võro kiilt ja võtva näide juttu ka linti.
  Inne inemiisi mano minekit tull' tudõngiil kaardi päält selges oppi, kohe minnä tulõ. Kümne päävä pikkudsõ praktiga joosul omma tudõngi käünü inemiisi võro kiilt kullõman ja linti võtman Kurõkülän, Mägiotsan, Kõnnun, Miilvan, Lintel ja Nahal. Kor'at om ka hulga kotusõnimmi.

  Viis' tudõngit üten juhatajaga (tuu olõ ma)omma elänü Musta Argo puul Koolimaa talon.
  Tan Kurõkülä vanan koolimajan olõ-i 1924. aastist pääle koolitüü käünü, a põra lühküt aigo jälleki käüse.

  Üliopilasõ kullõsõ linte ja kirotasõ noidõ päält maaha huvitavambit sõnno, kotusõnimmi ja ka pikembit juttõ, midä külärahvas om kõnõlnu.

  Seo Räpinält põh'a poolõ jäävä nuka kiilt olõ-i kogot tuust aost, ku Keemi Hella tan käve. Nüüd om hää kõrvuisi säädi, kuimuudu kiil' om aastakümnidega tõsõs lännü.

  Pääle kasunu põlvkondõn om muidogi küländ veidü noid inemiisi, kiä ülepää võro kiilt kõnõlõsõ. A tuu iist om tan võro keele mõistjidõ keelepruuk' jäänü iks ärtuntavalt räpinä keeles, kon üteldäs laalime taad laulo, lats'kõsõ tulliva haan'amaalt, särtsehe tuubrõhe, tette süüdläsest.

  Räpinä kandin om olnu kombõs kõnõlda võro kiilt paigapäälidse mooduga, mitte märki tuust, et kas äkki sõnalõpu h peräst setos ei peetä.

  Külärahvas om keelekorjaja häste vasta võtnu. Piä egäl puul om sisse kutsut ja kõnõld, niikavva ku kullõmisõs isso om.

  Üliopilaisilõ päävarjo andnu Koolimaa talo peremehe Musta Argo meelest om pääasi, et Kurõkülä nuka kiilt ja ummamuudu ütlemisi kuigivõrdki kohegi üles märgitäs ja hoiulõ pandas, inne ku nuu as'a periselt kaonu omma.

  Timä esi saa võro kiilt har'ota päämidselt vanno inemiisiga, ku näidega maa rendilepingit tege.
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Ku esi olõssi nuur', võih olõs illos taa silla all kuramiiri!"

  Räpinä vallavanõmb Hirmo Inge vahtsõ Võro maantii silla vallategemisel (Koit)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!