Nummõr' 91
Joulukuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva-kontsõrt'
 •  
 • Saru eläjäparki tuudi ilves
 •  
 • Tükk kirämehe armuluust
 •  
 • Avvuhind Võrolt peri noorõlõ piltnigule
 • Elo
   
 • Ütski tark ei sata taivast
 •  
 • Võitja eläse saman majan
 •  
 • Sugupuu uur'minõ um põnnõv
 • Märgotus
   
 • Jutuvõistlusõlõ tull' 63 juttu, latsi jutu viil pääle!
 •  
 • Kuis maal ellu jäiä?
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Jutuvõistlusõlõ tull' 63 juttu, latsi jutu viil pääle!
   
   
  Uma Lehe suurõlõ jutuvõistlusõlõ saadi 27 kirotajat kokko 63 juttu, latsõ saadi võistlusõlõ 11 kirätükkü. Et häid ja väega häid juttõ oll' perädü pall'o, sis oll' juttõ hindajil väega rassõ kõgõ parõmbit vällä sorti.

  Jutuvõistlusõ žürii (Kauksi Ülle, Valpri Valdo, Allasõ Tiia, Ojari Triinu, Koha Priit ja Harju Ülle) hindamisõ perrä kirot kõgõ parõmba jutu «Üts' väega opõtlik lugu» Sika Aavo Võrolt (7p).

  Tõsõ kotussõ sai Vähesoo Luule Harju-Ristilt jutu «Hää võlsja» iist (4p). Kolmandit kotussit (3 punkti egäleütele) tull' kokko viis': jutu «Hambide jääs!» (Nõlvaku Kaie), «Hilda» (Raidaru Vole Tartost), «Kuis saasi miljonäris?» ja «Käskkiri pudro kiitmise iist» (Rati Karmen Listakult) ni «Silmäpiiril sinetäse mõtsa» (Laanekivi Õie Kasaritsast).

  Nimmati viil juttõ «Edimäne koolipäiv» (Tsääro Elmar Viiratsist, 2p), «Kuis Juhan käkkü käändse» (Läti Vaike Võrolt, 2p), «Naasõvõtt» (Saariku Lille Viselalt, 2p), «Surma nägemisest» (Riitsaarõ Lainõ Paidralt, 2p), «Liikmisynnõtus» (Tsääro Elmar Viiratsist, 1p).

  Žürii and' vällä ka hulga eräle avvuhindu. Sika Aavo «Üts' väega opõtlik lugu» saa ka erootigapreemiä.

  Ladusidõ juttõ iist saava avvuhinna Simsoni Andrus (jutt «Nimi tege ka kuulsas») ja Valpri Liina («Peenükene provvakõnõ»).

  Rahvamütoloogia eräavvuhinna saa Nõlvaku Kaie jutu «Ärke olkõ edevä» iist. Naisijutu eräavvuhind lätt Raidaru Volele (jutt «Kavval' ämmämuur'»). Miihijuttõ eräavvuhinna saa Keldri Enno Haanist («Juhan ja timä tõupull').

  Laanekivi Õie jutt «Silmäpiiril sinetäse mõtsa» saa lisas kolmanda kotussõ avvuhinnalõ ka Kõivu Madisõ nimelidse eräpreemiä mälestüisi väega hää kirjapandmisõ iist.

  Tossutilda-preemiä saava jutu «Es saa õigõt siipi» (Ojala Henni Pärlijõõlt), «Üts' vanamammi» (Väärmaa Helve Perilt) ja «Laadunali» (Keldri Enno Haanist).

  Huumoripreemiä lätt juttõlõ «Rahvamiis'» (Villa Meinhard Võrolt) ja «Kass' avit' inemiisi» (Säinasti Asta ja Enno Perilt), sõnalövvüpreemiä jutulõ «Üts' ostja» (Väärmaa Helve Perilt). Kõgõ hullumiilsembä jutu eräavvuhinna saa Otsa Kalõvi jutt «Werejanulinõ udras».

  Volžini Vladimir (Oinasaare Voll) kirot' jutu asõmõl lustilidse luulõtusõ, tuu iist saa tä eräle väiku preemiä. Uma Lehe toimõndus tennäs lõbusidõ juttõ iist ka Liinamäe Ilmet, Pulga Marjut, Panga Milvit, Saarniidu Eevit, Ainelo Agot, Polli Elsat, Kasaku Eevat, Sillakivi Aret ja Uguri Kadrit.

  Latsist kirot' kimmähe kõgõ parõmba jutu 12-aastanõ Kuusõ Rait Vahtsõliina vallast Möldri küläst, timä «Tuulispask» sai žürii käest kogoni 15 punkti.

  Tõsõ kotussõ sai 4. klassi poiss' Rebäse Taavi Varstust jutu «Rebäse» iist (8p). Kolmandas jäi 5. klassi latsõ Sarapuu Andra jutt «Illos kotus – Tabina külä» (6p).

  Uma Lehe toimõndus tennäs avvukirä ja lohutusavvuhinnaga ka Sabre Maarjat Kauksist, Vassar Margitit Põlvast, Kasaku Violat, Adamsoni Kervinit, Koidusaarõ Kristiina-Triinut ja Laube Valevit Varstu Keskkoolist, Liini Hedyt ja Pendi perre latsi Vilustõ koolist.

  Kõik' jutuvõistlusõlõ kirotaja (nii suurõ ku latsõ) omma väega oodõdu avvuhindu pidoligulõ kättejagamisõlõ Võro Instituudi saali (Tarto uulits 48, Võro liin) 15. joulukuu pääväl kell 15. Ku tulla saa-i, sis pallõsi kõlista tel. 78 22 221 vai 56 606 494, saadami avvuhinna postiga kodo.

  Uma Lehe toimõndus
   
   
  Jutuvõistlusõ võidujutu:

  1. «Üts' väega opõtlik lugu» (Sika Aavo)
  2. «Hää võlsja» (Vähesoo Luule)
  3.-7. «Hambide jääs!» (Nõlvaku Kaie), «Hilda» (Raidaru Vole), «Kuis saasi miljonäris?» ja «Käskkiri pudro kiitmise iist» (Rati Karmen), «Silmäpiiril sinetäse mõtsa» (Laanekivi Õie).

  Latsi võidujutu:
  1. «Tuulispask» (Kuusõ Rait)
  2. «Rebäse» (Rebäse Taavi)
  3. «Illos kotus – Tabina külä» (Sarapuu Andra)
   
    
    
  Jutuvõistlusõ võitja Sika Aavo: nii nigu tull', nii ma kirudi! 
    
  Uma Lehe jutuvõistlusõ võitja, jutu «Üts' väega opõtlik lugu» kirotaja Sika Aavo (69) olõ-i suur' kirämiis', a põnõvit juttõ elon nättüst-kuuldust om täl meelen iks hulga. Aavo eläs Võro liinan, pidä pensionäriammõtit ja om mäkkeronija Sika Alari esä.

  Kas jutuvõistlusõ võit tull' uutmalda?

  Väega uutmalda. Ma ei olõ kunagi kirätüüd tennü: nii nigu tull', nii ma kirudi. Nii nigu tuu lugu tuukõrd oll' ja kolhoosin juhtu.

  Miä om saanu tuust tütär'latsõst, kinka sul tuu luu juhtumisõ aigu lämmi läbisaaminõ oll'?

  Tuust ei tiiä ma mitte midägi, mis tuust edesi sai! Mi tulli säält är ja määnestki kirävahetust es jää. Nuu nõgla, mis mul püksiseeren olli, nuu jäivä kah tälle tagasi veemäldä! Sinnä tuu «armastus» jäi.

  Tan jutun kirotit, et olõt maapoiss'. Kost peri olõt?

  Ma olõ Krabi kandist, tast viil edesi Vahtsõ-Roosa poolõ. Õkva Paganamaa oru perve päält.

  Illus kotus om sääl. Võssu veidü kasunu, a ma iks püvvä sääl ümbre maja kõrran hoita. Noid nellä hektärri kah, mis mul maad om sääl.

  Talu nimi om Mäekalda, vanast oll' üts' lätiperäne nimi, a vahtsõl Eesti aol sai sääne nimi pantus.

  Küsse Harju Ülle
   
    
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!