Nummõr' 91
Joulukuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva-kontsõrt'
 •  
 • Saru eläjäparki tuudi ilves
 •  
 • Tükk kirämehe armuluust
 •  
 • Avvuhind Võrolt peri noorõlõ piltnigule
 • Elo
   
 • Ütski tark ei sata taivast
 •  
 • Võitja eläse saman majan
 •  
 • Sugupuu uur'minõ um põnnõv
 • Märgotus
   
 • Jutuvõistlusõlõ tull' 63 juttu, latsi jutu viil pääle!
 •  
 • Kuis maal ellu jäiä?
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Võitja eläse saman majan
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Irašina Marite (kural) ja Plakso Kätlin olli põhikooli parõmba võro keele tundja. 
    
  Irašina Marite (14) ja Plakso Kätlin (14) Pikäkannu kooli 8. klassist sai võro keele tundmisõ võistlusõl «Ütski tark ei sata taivast» põhikoolilatsist kõgõ parõmba tulõmusõ.

  «Hää miil' om külh!» ütlese tütär'latsõ nigu ütest suust. Marite sai võistlusõ küsümüisile vastamisõl 88 punktist 78,5. «Mõni küsümüs oll' rassõ, mõni kerge,» ütles tä. Mõlõmba tütrigu omma op'nu võro kiilt joba tõsõn klassin, vaihõpääl oll' mõni aastak vaiht ja seost sügüsest op'va nä Võromaa kodoluku.

  Kätlin om ummi võrokeelitside juttõ-luulõtuisi iist mitmit avvuhindu saanu. Minevaasta sai tä koolilatsi võrokeelitside kirätöie võistlusõl «Mino Võromaa» preemiä jutu «Vargil uman aian» iist. Uma valla «taidlusskaalal» sai tä aasta tagasi pääavvuhinna, ku lugi hindä luulõtust «Kohe ma nüüd lää».

  Tütär'latsõ eläse Lasval üten ja saman suurõn majan, õnnõ trepikoda om tõnõ. Võro kiilt kuuldva tütär'latsõ koolin, vanavanõmbidõ ja tõisi vanõmbidõ küläinemiisi käest. Marite ja Kätlin ütlese, et näil om hää oppaja – Järvpõllu Aini, kiä oppaski näile võro keelen kodoluku.

  «Mi kandin kõnõldas iks võro kiilt kah, nä saava tuust arvo, mi kiroda egä aasta võrokeelitsit kirätükke ja arvada tuu om kah näid avitanu,» ütles Järvpõllu Aini. «Nä küsüse vanaimä ja vanaesä käest kah, a kõnõlõmisõga om rassõ.»

  Timä meelest tulõ latsilõ kodoluu-oppus kasus: «Latsõ saava teedä, kuis om kodokandin eletü, määndse kiränigu ja kunst'nigu omma Võromaalt peri ja ka Rõugõ kihlkunnast, kos mi elä.»

  Tütrigu lubasõ edespitengi võrokeelitsit kirätükke kirota ja kiilt mano oppi. Näide meelest piäsi võro kiilt alalõ hoitma – taa om jo väega vana, edevanõmbidõ kiil'.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!