Nummõr' 91
Joulukuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva-kontsõrt'
 •  
 • Saru eläjäparki tuudi ilves
 •  
 • Tükk kirämehe armuluust
 •  
 • Avvuhind Võrolt peri noorõlõ piltnigule
 • Elo
   
 • Ütski tark ei sata taivast
 •  
 • Võitja eläse saman majan
 •  
 • Sugupuu uur'minõ um põnnõv
 • Märgotus
   
 • Jutuvõistlusõlõ tull' 63 juttu, latsi jutu viil pääle!
 •  
 • Kuis maal ellu jäiä?
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Ütski tark ei sata taivast
   
  Vastussit inämb ku 1200
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
  Riidi, 9. joulukuu pääväl saava Võro Instituudin avvuhinna neo 8. ja 11. klassi latsõ, kiä võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõl «Ütski tark ei sata taivast» kõgõ inämb punktõ saiva. Võistlustöid oll' kokko 1272.

  «Mis tan sis iks rassõt oll', võro kiilt olõ eloaig kõnõlnu,» kõnõlõs Glaseri Kaarli (17) Parksepä Keskkoolist, kiä oll' 11. klassi noorist kõgõ parõmb võro keele ja kultuuri mõistja.

  Timä sõnno perrä olõ-õs võistlusõ küsümüisile vastaminõ joht rassõ.

  Kaarli kõnõlõs võro kiilt päämidselt esäga, a ka kõigi tõisiga, kiä võro kiilt vasta kõnõlõsõ. Lisas toolõ, et Kaarli võro kiilt häste mõist, saa tä ka koolin inämb-vähämb toimõ. «Vällä ei sata!» muhelõs tä.

  Kas Orava kandist Tammõ küläst peri Kaarli tulõvigun Võromaalõ jääs, mõista-i nuur'miis' viil üldä. Parhilla om tä kõva kaitsõliitlanõ ja täl om kimmäs plaan' naada pääle keskkooli lõpõtamist elokutsõlisõs sõaväelasõs.

  Võistlustöid oll' pall'o

  «Tagasi saadõti küländ pall'o töid,» löüd' võistlusõ üts' kõrraldaja, Fastrõ Mariko Võro Instituudist. Võro Instituut saat' võistlusõ ankeedi täütmises 40 kooli 1059 latsõlõ 8. klassist ja sai tagasi 738 vastust.

  647 keskkoolilatsõlõ saadõduist ankeetest tull' tagas 534.

  Fastrõ Mariko sõnno perrä oll' võistlustöid väega põnnõv lukõ.

  «Näütüses sai teedä, et latsilõ miildüse kõgõ inämb säändse võrokeelidse sõna nigu «pudsunudsija» ja «verrev», a näütüses sõna «tsolk'» miildü-i sukugi,» ütles tä.

  Sakõst kirodi latsõ ankeeti peris pikä võrokeelidse jutu ja tuud eski sis, ku nä es olõ koolin kunagi võro kiilt kirja pandma op'nu.

  Fastrõ Mariko ütles, et tuud mõista-õs tä arvada, et noorõ tiiä-i säändsit sõnno nigu «puul'päiv» (tõlgiti: «pool päeva») vai et «soel ei olõ verevät handa» tähendäs «hundil pole punast saba», mitte «sellel pole punast saba». Sõnna «tsirk» tõlgiti inämbüisi külh «lind», a ka: «varblane», «pääsuke», «kurg», «harakas»...

  Säänest koolilatsi võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlust tetti joba viiendät kõrda.

  Võistlust «Ütski tark ei sata taivast» plaan' Võro Instituut kõrralda ka tulõval aastagal.
   
  Võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast V» kõgõ parõmba 8. klassist:

  Pikäkannu kuul': Irašina Marite, Plakso Kätlin
  Mõnistõ kuul': Pangi Jane, Mõttusõ Marilin, Silitšenko Kristina
  Ruusmäe kuul': Joakiti Leiki
  Lüllemäe kuul': Pärnaku Airo
  Haani kuul': Kook Kadri
  Puiga kuul': Muiste Kaupo, Kõivsaarõ Elina


  Võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast V» kõgõ parõmba 11. klassist:

  Parksepä kuul': Glaseri Kaarel, Kopli Kaimar
  Võru Kreutzwaldi Gümnaasium: Grafi Karel, Taitsi Kristiina, Vaaksi Merle
  Antsla Gümnaasium: Jürviste Piitre, Ruveni Rain
  Võru Kesklinna Gümnaasium: Tiksi Marit
  Vastseliina Gümnaasium: Kulešasi Jaanika
  Misso kuul': Kamariku Karel
   
    
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!