Nummõr' 54
Hainakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Hainatego tulõ rassõ
 •  
 • Valgusvoori Võro liina?
 •  
 • Võro sai uma ollõkõsõ
 •  
 • Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
 •  
 • Setosid avvustõdas ka kavvõl Indian
 • Elo
   
 • Baltical vahtsõ seto lipuga
 •  
 • Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
 • Märgotus
   
 • Klaasi Urmas: külämiis' või mõnikõrd inämb õigust kõnõlda ku tiidläne
 •  
 • Kas kodo jääs alalõ?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Võro sai uma ollõkõsõ
   
  Võro liin saa inne 220. juubõlit uma ollõkõsõ - seo kuu keskpaigan naatas müümä vahtsõt olut nimega «Võro ollõkõnõ».

  «Ollõkõist tetäs 4000 pudõlit,» kõnõlõs Võro abiliinapää Mäesalu Innar, kinka sõnno perrä tel'se uma ollõsordi Võro liinavalitsus. Ollõkõsõ tege valmis Pärnu ollõtehäs, seo om hele olu ja vähämb ku viis' kraati.

  Kon täpsäle ollõkõist müümä naatas ja pall'o putõl' mass, tuud otsustas ollõtehäs.

  Ku ollõmüük' häste lätt, sis mille mitte taad ka aastaringi müvvä, löüd Mäesalu Innar.

  «Uma ollõkõnõ rõhutasi mi liina umaperrä,» märk' tä. «A kaemi kõgõpäält, kas taa iks hää ollõkõnõ om, ku om kehvä maiguga, sis saa-i taast as'ast asja. Taha-i, et seo ollõga lätt nigu Frederikuga, miä oll' kül otav, a es kõlba juvva.»

  Harju Ülle
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Ku esi olõssi nuur', võih olõs illos taa silla all kuramiiri!"

  Räpinä vallavanõmb Hirmo Inge vahtsõ Võro maantii silla vallategemisel (Koit)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!