Nummõr' 91
Joulukuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva-kontsõrt'
 •  
 • Saru eläjäparki tuudi ilves
 •  
 • Tükk kirämehe armuluust
 •  
 • Avvuhind Võrolt peri noorõlõ piltnigule
 • Elo
   
 • Ütski tark ei sata taivast
 •  
 • Võitja eläse saman majan
 •  
 • Sugupuu uur'minõ um põnnõv
 • Märgotus
   
 • Jutuvõistlusõlõ tull' 63 juttu, latsi jutu viil pääle!
 •  
 • Kuis maal ellu jäiä?
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Avvuhind Võrolt peri noorõlõ piltnigule
    
   
  Avvuhinnapilt pääsläsest, Eesti rahvustsirgust. 
    
  Aokirä Eesti Loodus timahavvatsõl eläjäfotokonkursil sai edimädse avvuhinna Võrolt peri Zaceki Sveni (25) tsirgupilt'.

  Kukki pilt' pääsläsest om tett timahavva keväjä Tartomaal, miildüs noorõlõmehele väega Võromaal pilte tetä. «Eriti Misso kandin, kon om veidemb inemiisi ja mõtsik luudus,» nimmas pilt'nik, kiä eläs parhilla Tarto lähkül Kõrvõkülän. Kodo Võrolõ vanõmbidõ mano käü tä pia egäl nädälivaihtusõl.

  Zaceki Sven on pilte tennü kolm aastakka. Kõgõ inämb miildüs tälle talvõl pildimassinaga vällän kävvü, ku mõtsaeläjide tegemise häste lumõ pääl nätä omma. Ku õkva vällä ei saa minnä, kaes nuur' pilt'nik luudusõpilte ja märgotas, kohekanti tulõva kõrd minnä.

  Avvuhindu sai tä ka seo keväjä Aasta Loodusfoto konkursil, niisamatõ 2003. aasta eläjäpilte võistlusõl. Võrol Kreutzwaldi kooli lõpõtanu Sven pidägi parhilla vabakutsõlisõ pilt'nigu ammõtit.

  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!