Nummõr' 91
Joulukuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva-kontsõrt'
 •  
 • Saru eläjäparki tuudi ilves
 •  
 • Tükk kirämehe armuluust
 •  
 • Avvuhind Võrolt peri noorõlõ piltnigule
 • Elo
   
 • Ütski tark ei sata taivast
 •  
 • Võitja eläse saman majan
 •  
 • Sugupuu uur'minõ um põnnõv
 • Märgotus
   
 • Jutuvõistlusõlõ tull' 63 juttu, latsi jutu viil pääle!
 •  
 • Kuis maal ellu jäiä?
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Saru eläjäparki tuudi ilves
   
  Saarõ Evar
    
   
  Kõivu Reinu vahtsõnõ ilves sääd' hinnäst kuusõossa pääle. 
    
  Minevä riide tõi Saru külä Alaveski talu peremiis' Kõivu Rein aida edimädse ilvesse. Tulõva keväjä taht tä vallalõ tetä edimädse eläjäpargi Võrumaal.

  Ligembide nädälide joosul tuvvas ilvessit viil üts' vai kats' tükkü manu. Mõtstsiku ja faasaniid om Kõivu Rein joba mitmit aastit pidänü, sügüse sai täl valmis kõrralik ilvesseaid.

  Elistvere eläjäpargin omma ilvesse häste poiginu ja näid om rohkõmb ku pitä jõudas. Täüskasunu ilves taht päävän kats' killu lihha är neeldä ja kartult süümä ei olõ viil kinkalgi tedä opada õnnistunu.

  Ilves saadi kätte nii, et tetti söögimaja ussõmulgulõ kablaga kinni laskõ luuk' ja püüti üts' nuur ilves sinnä kinni. Lasti tälle unõrohuga prits sällä sisse ja pakiti magama jäänü elläi Kõivu Reinu vahtsõdõ tsiapuuri.

  Ku Rein tuud asja kotun selet', ütel tä äi Vaidre Endel, et kuis ti nii kehvä mehe olõti, kaegõ kuis ussuuri tiigrit püüdäs: «Telekan näüdäs', kuis mehe lätsi mõtsa, võti õdagu onnin napsu – plekikruusõga jõiva – ja hommugu aiõva tiigri silmussõdõ. Hark panti kaala pääle, pini olliva kah muiduki ümbre. Säälsaman veeti jala kokku, köüdeti käpä orrõ külge kinni ja kannõti luum mõtsast vällä!»
  Elistvere ilves es taha pääle pikkä sõitu viil sukugi üles heränedä. Lõpus' kuigivõrd heräsi ja puur' kannõti aida.

  Rein tekk' luugi vallalõ ja ümbreolõja säi hinnäst ilvesse kapõrdamist kaema. A ilves tull' lipsti puurist vällä ja ronõ suurõ kuusõ otsa ja sääd' hinnäst kuusõossõ pääle.

  Kõivu Rein usk, et eläjäparki om küläliisi uuta iks rohkõmb Eesti ku Läti poolõ päält: Lätläisil omma hindäl hää eläjäpargi. Riia pargiga omgi täl ütitsit plaanõ: tuu taht mõtstsiapõrssit ja pakk vasta hirvi.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!