Nummõr' 54
Hainakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Hainatego tulõ rassõ
 •  
 • Valgusvoori Võro liina?
 •  
 • Võro sai uma ollõkõsõ
 •  
 • Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
 •  
 • Setosid avvustõdas ka kavvõl Indian
 • Elo
   
 • Baltical vahtsõ seto lipuga
 •  
 • Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
 • Märgotus
   
 • Klaasi Urmas: külämiis' või mõnikõrd inämb õigust kõnõlda ku tiidläne
 •  
 • Kas kodo jääs alalõ?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Valgusvoori Võro liina?
   
  Mitmõ omma Umalõ Lehele ütelnü, et Võro liinan sõit joba niipall'o autit, et mõnõ kotussõ pääle olõssi hädäste valgusvuuri vaia.

  «Säändsit kotussit om Võrol vähämbält neli,» kõnõlõs OÜ Võrko päälik Haga Jaan. Kõgõ hullõmb kotus om Räpinä maantii ja Vilja uulidsa rist', kon auto piät pikält uutma. Ka Jüri ja Vabadusõ uulidsa rist' olõ-i parõmb.

  «Mu meelest om Räpinä maantii ja Vilja rist' ainukõnõ kotus, kon joba probleem' om,» löüd Võro liinavolikogo esimiis' Antoni Tõnu, kiä tunnistas, et sõit esi ka säältkaudu aiamaalõ ja Vilja uulitsast kuralõ käändä om peris rassõ. «Taad voori-asja olõmi joba märk'nü, a siiäni om löütü, et vuuri panda olõ-i viil mõtõt. No taa olokõrd om sääl põhjõndatusõ ja mittepõhjõndatusõ piiri pääl.»

  As'a otsustas prõlla tuu, et liinal jakku-i rahha. «Üts' vuur' mass 1-1,5 miljonit, neli tükkü vähämbält viis' miljonit,» seletäs Haga Jaan. Tä ütel' kah, et ohtligumba rist'tii (Räpinä mnt-Luha-Jüri ja Tartu-Jüri rist') tetti joba ümbre nii, et jäedä es voori-kaabli pandmisõ kotust.

  Antoni Tõnu löüd, et voori-murõl tulõ sis sarvist haarda, ku iks kõrvaltii päält inämb sukugi päätii pääle saa-i. Prõlla saa timä sõnno perrä üle Räpinä maantii üte-katõ minotiga.

  Harju Ülle
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Ku esi olõssi nuur', võih olõs illos taa silla all kuramiiri!"

  Räpinä vallavanõmb Hirmo Inge vahtsõ Võro maantii silla vallategemisel (Koit)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!